شهروند- دکه ی سیار هات داگ فروشی کنار کتابخانه ی John P. Robarts در دانشگاه تورنتو یکی از محبوب ترین ایستگاه های توقف دانشجویان این دانشگاه است و کسی نیست که یک بار هات داگ های آن را امتحان نکرده باشد. این دکه ی هات داگ فروشی یک شنبه به دلایلی که هنوز روشن نیست آتش گرفت و از بین رفت. یکی از دانشجویان دانشگاه تورنتو بعد از تماس با خانواده ی خانم یا آقای هات داگ فروش تصمیم گرفت تا از طریق وب سایت گوفاندمی برای این خانواده و کمک به آنها برای بازگشت به شغلشان کمک های نقدی جمع آوری کند و توانست در کمتر از ۴۸ ساعت حدود ۵۸۰۰ دلار، کمی بیشتر از مبلغ هدف که ۵۰۰۰ دلار بود، پول جمع کند.

 

این دانشجو که David Wosnick نام دارد می گوید که از اتحاد و همدلی دانشجویان این دانشگاه بسیار خوشحال است و واقعا به روح همبستگی و اتحاد اعتقاد دارد. او همچنین یکی از دوستداران هات داگ فروشی های سیار در این دانشگاه است و می گوید این افراد ساعت های بسیار طولانی فعالیت می کنند و امیدوار است که این کمک بتواند هات داگ فروش آسیب دیده را به کارش برگرداند.