روز ۱۹ اپریل نشست سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر با هماهنگی سازمانهای همکار و مرتبط با سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد.  


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


نازنین افشین جم و احمد باطبی در نشست حقوق بشر 

روز ۱۹ اپریل نشست سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر با هماهنگی سازمانهای همکار و مرتبط با سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست احمد باطبی، سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نمایندگی از این تشکل حضور یافت.

این نشست که با حضور فعالان برجسته حقوق بشر و قربانیان نقض آن شروع به کار کرد با استقبال گسترده ای که در نوع خود بی سابقه بود روبه رو گردید.

احمد باطبی سخنرانی خود را با تاکید بر شکنجه در زندانهای ایران آغاز کرد، وی در اینباره مختصری از مشاهدات خود را بیان کرد و سپس به ارائه تصویری از وضعیت حقوق بشر ایران به استناد آمار مجموعه پرداخت. سخنگوی مجموعه، به مسائلی همچون روند تصویب قانون در ایران، کلیشه ای و کلی بودن اتهامات سیاسی پرداخت و در اینباره مواضع این نهاد و راهکارهای پیشنهادی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را برای حمایت و ارتقا سطح حقوق بشر در ایران عنوان داشت.

همچنین در حاشیه این نشست که شاهد حضور دو ایرانی مدافع حقوق بشر بود، باطبی به گفتگو با رسانه هایی چون ارگان خبری سازمان ملل، تلویزیون دولتی آلمان، روزنامه صبح سوئیس، تلویزیون سی ان ان، رادیو فردا، رادیو زمانه و تعدادی دیگر از رسانه ها پرداخت. وی در این گفتگوها به ارائه تصویری از وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران با استناد به اسناد پرداخت.

همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای ارتقا سطح فعالیتهای خود به گفتگو و رایزنی با سایر تشکلات مدافع حقوق بشر حاضر در این نشست پرداخت و در این باره برای تبادل تجربیات ، آموزش و اطلاعات به توافقاتی دست یافت.

این نشست که با شعار جنایت را متوقف کنید و به سوی حقوق بشر پیش روید برگزار گردیده بود همزمان با آغاز به کار نشست عمومی سازمان ملل در خصوص مبارزه با نژاد پرستی و ژنوساید اجلاس خود را برگزار کرد.