شهروند- ۴۰۰۰ مرغ دریایی حدود شش هفته ی پیش در بالای یک ساختمان بزرگ صنعتی در اسکاربورو لانه کردند و شروع کردند به بزرگ کردن جوجه هایشان. به دلیل بالارفتن دمای هوا در دو روز گذشته سقف این ساختمان بزرگ صنعتی بسیار داغ شد و این جوجه ها نتوانستند این همه داغی و حرارت را تاب بیاورند و چون هنوز بلد نیستند پرواز کنند برای فرار از حرارتی که پاهایشان را سوزانده بود خودشان را از بالای ساختمان به پایین پرتاب کردند.

ماشین هایی که در اطراف این ساختمان رفت و آمد می کردند با صحنه ی دلخراش خودکشی این جوجه های زیبا مواجه شدند. اما خوشبختانه نیروهای داوطلب مردمی به کمک نیروهای امداد آمده و توانستند تعداد زیادی از این جوجه ها را که به دلیل پرتاب شدن از آن بالا دست و پایشان شکسته بود نجات دهند.

با تلاش های تمام نیروهای مردمی حدود ۱۷۰ جوجه نجات یافته اند و امید است که بتوانند هرچه زودتر به آغوش خانواده هایشان بازگردند. هنوز کسی نمی داند چرا این پرندگان به این ساختمان صنعتی علاقه زیادی دارند و جالب است که وقتی از دست انسان های مزاحم خسته می شوند سعی می کنند اعتراض خود را با انداختن فضولات بر روی سر و کله و ماشین عابرین نشان دهند.