بر اساس آخرین تحقیقات به عمل آمده توسط جامعه بیمه گران و موسسه خبرگان بیمه کانادا

در سال ۲۰۱۷ ایالت بریتیش کلمبیا گرانترین ایالتی است که رانندگان در آن حق بیمه اتومبیل می دهند( میانگین این رقم چیزی معادل ۱۶۸۰ دلار است) . قطعا این مطلب تعجب همه دست اندرکاران بیمه ای را به خود جلب کرده است چرا که بخش مهم و پایه ای بیمه اتومبیل در این استان توسط دولت تامین می شود و رانندگان با خرید پلاک اتومبیل در سال رقم بسیار ناچیزی (مثلا سالی ۱۲۰-۹۰ دلار) برای پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین(۲۰۰ هزار دلار) می پردازند و برای مابقی آن تا سقف ۱ الی ۲ میلیون دلار پوشش بیمه شخص ثالث و البته بیمه کامل بدنه را از موسسات بیمه ای خصوصی می خرند. بریتیش کلمبیا در زمره چهار استانی است که بیمه پایه شخص ثالث و حوادث سرنشین آن دولتی است و از حمایت مالی مناسبی برخوردار است. سه استان دیگر عبارتند از کبک، مانیتوبا و ساسکاچوان.

 

استان انتاریوکه مقام اول گرانترین را سالیان سال در سابقه خود داشت به رتبه دوم (با میانگین رقمی معادل ۱۴۴۵ دلار) تنزل کرده که این مطلب باعث خوشحالی بسیاری از رانندگان در این استان شده است.

در قعر جدول استان کبک با رقم میانگینی حدود ۶۶۱ دلار خودنمایی می نماید و به دنبال آن ایالت پرنس ادوارد است که به جهت کم بودن تجمع ریسک حق بیمه ای معادل ۷۹۶ دلار می پردازد. قانون بیمه اتومبیل در کبک با دیگر استان های کانادا همخوانی ندارد و فقط در تصادفات خود را مسئول جبران غرامات بدنی اشخاص ثالث می داند اگر راننده/ دارنده دارای بیمه اتومبیل کامل باشد. دلیل رشد بی سابقه حق بیمه اتومبیل در بریتیش کلمبیا توسط دست اندرکاران و خبرگان بیمه ای در دست مطالعه است و اولین نتایجی که به  دست آورده اند آن است که شاخص رشد هزینه ها در این ایالت بسیار بالا بوده و بیمه اتومبیل هیچ تناسبی تا به حال با بقیه موارد نداشته از این رو این افزایش اجتناب ناپذیر بوده است. دلیل دیگری که باعث رشد است ضرر سال قبل بیمه های دولتی اتومبیل است که حدود ۱.۳ بیلیون دلار تخمین زده شده است.

خانم تریسی بوام یکی از کارشناسان ارشد بیمه ای در جمع خبری هفته گذشته در انتاریو عنوان کرد که استان های انتاریو و آلبرتا به عنوان رهبران بیمه خصوصی کانادا ممکن است به این نتیجه برسند که صنعت بیمه نیاز به یک بازنگری در زمینه قانونی و مقرراتی دارد تا بتوانند به فعالیت معمول خود ادامه دهند. به عبارت دیگر از پوشش های بیمه ای کمی کاسته شود تا حق بیمه ها توان پاسخگویی به خسارات را داشته باشند.

رقم میانگین نرخ بیمه اتومبیل در استان های مختلف کانادا عبارتست از:

 

 بریتیش کلمبیا۱۶۸۰$

انتاریو۱۴۴۵$

آلبرتا۱۲۵۱$

نیو فانلند و لابرادور۱۱۳۲$

 مانیتوبا۱۰۸۰$

ساسکاچوان۹۳۶$

نوااسکاشیا ۸۴۲$

نیو برانزویک ۸۱۹$

پرنس ادوارد۷۹۶$

 کبک۶۶۱$

اغلب بیمه گران (شرکت های بیمه) در صدد اجرایی کردن طرحی هستند که آنها را قادر می سازد تا بهتر بتوانند خسارات را مدیریت نمایند و تخمین زدند که اگر موفق شوند، می توانند سالی حدود ۳۲۵ دلار از میانگین حق بیمه ها بکاهند. از دید مصرف کنندگان باید صبر کرد و دید.

موفق و موید و پایدار باشید.