بدینوسیله به اطلاع می رساند تشکل  “همبستگی جمهوری خواهان ایران ( هجا) “چهارمین همایش سالانه خود را در روز های ۴ و ۵ آگوست در شهر مونترال برگزار خواهد کرد. موضوع محوری این همایش در کنار فعالیت های متعارف تشکیلاتی و بررسى ابر چالش های کشور و تبیین راهکارهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى، ارزیابی شرایط جدید سیاسی ایران پس از اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته است. تاکید اصلی همایش شکل گیری جبهه وسیع جمهوری خواهان عرفی (سکولار) خواهد بود.

به باور هجا  مختصات کنونی سیاسی ایران بستر مناسبی برای فعالیت سیاسی موثر جریان های باورمند به گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی فراهم ساخته است. از این رو افزایش همگرایی در صفوف نیروهای  سیاسی و اجتماعی جمهوری خواهان عرفی بیش از پیش اهمیت یافته است.

این نزدیکی و تقویت رویکرد ائتلافی به تبیین جمهوری خواهی عرفی به عنوان یک آلترناتیو سیاسی توانا در گذار به دمکراسی و تحکیم آن  و همچنین روشن کردن صریح مرزهای تمایز  با اصلاح طلبی و مشروطه خواهی پادشاهی نیاز دارد.  بنابراین هجا در این همایش می کوشد تا شکل گیری جبهه جمهوری خواهی و رفع موانع آن را در رهیافتی واقع بینانه و غیر تعجیلی مورد توجه قرار داده و در حد توان به  تحقق این مهم یاری رساند .

در این چارچوب هجا از همه نیروهای سیاسی  برون مرزی دوستدار ایران آباد، آزاد و بویژه گروه ها و کنش گران  جمهوری خواه دعوت می کند تا در این گردهمایی علنی حضور یافته و با همراهی  خود، کیفیت و بازدهی همایش را افزایش داده و  روح همکاری و همبستگی  در بین نیروهای ایرانی برون مرزی را تقویت کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از همایش و چگونگی حضور می توانید با آدرس پست الکترونیکی زیر تماس برقرار نمایید.

Iranrepublic2014@gmail.com

هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

۲۲ جون ۲۰۱۸