نویسنده: سعید طاهری

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

روند رو به کاهش قیمت نفت برای دومین هفته متوالی ادامه یافت و در مجموع حدود ۶ درصد از ارزش آن در طول یک هفته کاسته شد.
هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۵۱ دلار و ۹ سنت و نفت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت روز چهارشنبه ۱۴ نوامبر حدود ۲دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت.
هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۴ نوامبر  ۲۰۱۸، ۵۷دلار و ۱۸سنت و نفت دریای شمال ۶۷دلار و ۳۸سنت رقم خورد.

Read More

تازه های بازار ارز/سعید طاهری

قیمت نفت برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ ، ۶۶دلار و ۴۰ سنت و نفت دریای شمال ۷۵دلار و ۷۹ سنت رقم خورد. در پی انتشار آمارهای مثبت اقتصادی امریکا و بخصوص کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در آن کشور و تقویت دلار امریکا، ارزش …

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت برای دومین هفته متوالی کاهش یافت.
هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۴ اکتبر  ۲۰۱۸، ۶۶دلار و ۸۰سنت و نفت دریای شمال ۷۶دلار و ۵۳سنت رقم خورد و بدین ترتیب حدود ۵% کاهش قیمت در یک هفته را در کارنامه خود ثبت کرد.

Read More

از بازار ارز چه خبر/سعید طاهری

روند رو به افزایش قیمت نفت برای دومین هفته متوالی ادامه یافت.
هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه سوم اکتبر  ۲۰۱۸، ۷۵ دلار و ۶۵سنت و نفت دریای شمال ۸۵دلار و ۳۴سنت رقم خورد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود یک دلار افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۰ جون ۲۰۱۸، ۶۵ دلار و ۷۵ سنت و نفت دریای شمال ۷۵دلار و ۱۵سنت رقم خورد.
قیمت طلا در طول هفته جاری بیش از ۲۰ دلار کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت اگرچه در مقایسه با هفته قبل حدود سه دلار کاهش یافت، اما روز چهارشنبه با بیش از ۲ دلار افزایش قیمت در بازارهای جهانی معامله شد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ می ۲۰۱۸، ۶۸ دلار و ۲۱ سنت و نفت دریای شمال ۷۷دلار و ۵۲ سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته ی قبل بیش از ۴ دلار کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۴ فوریه ۲۰۱۸، ۵۹ دلار و ۱۲ سنت و نفت دریای شمال ۶۳دلار و ۳ سنت رقم خورد.
قیمت طلا در طول هفته ی جاری حدود ۲۵ دلار ترقی کرد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته ی قبل بیش از یک دلار افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸، ۶۴ دلار و ۶۹ سنت و نفت دریای شمال ۶۹دلار و ۸۴ سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت انواع سکه های طلا تحت تأثیر سیر نزولی قیمت جهانی طلا اندکی کاهش یافت و در بازار ارز اکثر ارزهای معتبر خارجی در برابر ریال با افزایش قیمت معامله شدند. برخی از ارزهای معتبر و سکه های طلا روز چهارشنبه در صرافی های مجاز به این شرح در برابر ریال …

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت برای دومین هفته متوالی ترقی کرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ۵۰ دلار و ۲۳سنت و نفت دریای شمال ۵۶دلار و ۹ سنت رقم خورد.
روند رو به کاهش قیمت طلا در طول هفته جاری ادامه یافت.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل اندکی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه۲ آگوست ۲۰۱۷، ۴۸ دلار و ۸۰سنت و نفت دریای شمال ۵۱دلار و ۶۴ سنت رقم خورد. هر انس طلا روز چهارشنبه در بورس…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

روند رو به افزایش قیمت نفت برای سومین هفته متوالی ادامه یافت و قیمت آن از مرز ۵۰ دلار عبور کرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۶ جولای ۲۰۱۷، ۴۸ دلار و ۳۰سنت و نفت دریای شمال ۵۰دلار و ۴۶ سنت رقم خورد. ارزش طلا در مقایسه با هفته قبل تا روز…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در آستانه ی صعود به ۵۰ دلار، روز چهارشنبه حدود ۵ درصد کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۵ جولای ۲۰۱۷، ۴۵ دلار و ۴۲سنت و نفت دریای شمال ۴۸ دلار و ۱۱ سنت رقم خورد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل تغییر محسوس نکرد.
هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۱ جون ۲۰۱۷، ۴۳ دلار و ۶۳سنت و نفت دریای شمال ۴۶ دلار و ۴ سنت رقم خورد.
قیمت طلا در طول هفته جاری تا روز چهارشنبه در مجموع بیش از ۲۰ دلار کاهش یافت.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۳ می ۲۰۱۷، ۴۷ دلار و ۷۱ سنت و نفت دریای شمال ۵۰ دلار و ۶۳ سنت رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته جاری حدود ۱۵ دلار کاهش یافت…..

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت پس از دو هفته سیر صعودی در طول هفته جاری مجموعا حدود ۳% کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۹ اپریل ۲۰۱۷، ۵۱ دلار و ۷۳ سنت و نفت دریای شمال ۵۴ دلار و ۱۵ سنت رقم خورد. قیمت طلا در مقایسه با هفته قبل بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت دردر طول هفته جاری در مقایسه با هفته قبل حدود ۱۰% افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۵ اپریل ۲۰۱۷، ۵۱ دلار و ۷۸ سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۸ سنت رقم خورد. قیمت طلا با حدود ۵ دلار کاهش قیمت روز چهارشنبه با نرخ پایه ۱۲۵۰ دلار آمریکا در بورس نیویورک معامله شد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

…قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود ۵% افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۷، ۴۹ دلار و ۴ سنت و نفت دریای شمال ۵۲ دلار رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته جاری تا ظهر چهارشنبه بیش از ۴ دلار ترقی کرد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود دو دلار کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۸ مارچ ۲۰۱۷، ۵۲ دلار و ۲۱سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۱۱ سنت رقم خورد. در پی استمرار روند صعودی ارزش دلار آمریکا، قیمت طلا در طول هفته جاری حدود ۳۰ دلار کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود یک دلار افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه اول مارچ ۲۰۱۷، ۵۴ دلار و ۲۳سنت و نفت دریای شمال ۵۶ دلار و ۷۹ سنت رقم خورد. روند رو به رشد قیمت طلا کماکان ادامه یافت. طلا رشد ۴۶ دلاری را در طول یک ماه گذشته در کارنامه خود ثبت کرد. هر انس طلا….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل تفاوت محسوس نکرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۷، ۵۳ دلار و ۶۳سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۹۱ سنت رقم خورد. قیمت طلا تا روز چهارشنبه در مجموع بیش از ۵ دلار افزایش یافت….

Read More
  • 1
  • 2