کمپانی سوئدی آک آ در صدد است با یک حرکت نمادین در ساعت زمین Earth Hour، مردم را به مصرف بهینه و حمایت از محیط زیست تشویق کند.  


شهروند ۱۲۲۲ ـ پنجشنبه  ۲۶ مارچ  ۲۰۰۹


 

کمپانی سوئدی آک آ در صدد است با یک حرکت نمادین در ساعت زمین Earth Hour، مردم را به مصرف بهینه و حمایت از محیط زیست تشویق کند. به همین دلیل تمامی ۱۱ شعبه آک آ در کانادا در ساعت یاد شده کار می کنند لیکن فروشگاه ها با لامپ کم نور و کم مصرف روشن می شوند. از سوی دیگر حدود ۴۰۰۰ شمع بین کارمندان این فروشگاه ها توزیع می شود.

همچنین کمپانی سعی کرده در سال گذشته تولید کربن را ۲۵ درصد کاهش دهد. از استفاده از لامپ های کم مصرف گرفته تا جایگزینی وسایل حمل و نقل سبز برای جابجایی تولیدات کمپانی از حرکتهای اصلی آک آ در راه کاهش تولید کربن است. از دیگر موارد مهمی که این شرکت به آن اهتمام ورزیده فروش کیسه های نایلونی به قیمت پنج سنت است. این سیاست مصرف کیسه را تا ۹۰ درصد کاهش داده است.

قرار است برای حفظ محیط زیست روز ۲۸ مارچ ساعت 8:30 شب همه چراغ ها را برای یک ساعت خاموش کنند.

تورنتویی ها هم در این کار مشارکت خواهند داشت.