رای من تورنتو، کمپینی برای حمایت از این شهر است و گواه این حقیقت است که هر کس ساکن این شهر است متعلق به تورنتو است …


شهروند ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸

 

شهروند ـ ترجمه نوشین غبرائی:

 

رای من تورنتو، کمپینی برای حمایت از این شهر است و گواه این حقیقت است که هر کس ساکن این شهر است متعلق به تورنتو است و تورنتو به تمامی شهروندانش تعلق دارد. کمپین رای من تورنتو معتقد است  هر شهروند در ساختن محل زندگی خود سهیم است. حضور در انتخابات شهرداری نشانه احساس مسئولیت  هر شخص نسبت به محل زندگی خویش است. ما اهالی تورنتو هستیم . پس چرا در رقم زدن سرنوشتش به یاری او نشتابیم؟


 

 

نزدیک به ۲۰۰ هزار سکنه تورنتو مالیات می پردازند و فرزندانشان را به مدرسه می فرستند. لیکن اگر در انتخابات شهرداری شرکت نکنند چگونه می توانند نسبت به سرویس های شهری معترض باشند . تازه واردین به کانادا از سوی کامیونیتی ها و همسایگان با آغوش باز پذیرفته می شوند و ۹۰ درصد آنان بین شش الی ده سال شهروند به حساب می آیند (طولانی ترین زمانی که در تاریخ کانادا وجود داشته). ولی حضور آنان در شورای شهر و هیات مدیره مدارس به ندرت دیده می شود. باید تمهیدی اندیشید تا تازه واردین با سیستم مدنی شهر تورنتو بیشتر آشنا شوند. از آنان در حل مشکلات یاری بخواهید تا بدانند متعلق به اینجا هستند.


 اعضای کمپین من رای میدهم

یکی از این راه ها مجوز حضور در انتخابات محلی،  پیش از سیتی زنی است. این یک ایده جدید نیست و دربسیاری از شهرهای دنیا مرسوم است. شهروندی (سیتی زنی) برای تازه واردان به منزله سفری است که با شروع آن می توانند در انتخابات استانی و سراسری شرکت کنند. لیکن کمپین رای من تورنتو به دنبال راهی ست تا تازه واردان زودتر به سیستم انتخابات و امور سیاسی کشور آشنا شده و شانسی برای آزمودن دانسته های خود داشته باشند. این اولین و بهترین تمرین و ممارست برای شرکت در انتخابات بزرگتر است. 


 

دیووید میلر، شهردار تورنتو از این ایده حمایت کرده است و آن را در برنامه ی انتخاباتی ۲۰۰۶ گنجانده است.

 

ما امضاکنندگان این طومار از شرکت تمامی افرادی که اقامت دائم دارند و ساکن تورنتو هستند در انتخابات شهرداری حمایت می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

www.ivotetoronto.org