تورنتو استار مورخ ۲۱ مارچ گزارش داد، یک پرستار اهل مونتریال که در تیم پزشکان بدون مرز در سودان مشغول فعالیت بود، سه روز پس از دستگیری اش توسط …

شماره ۱۲۲۲ ـ پنجشنبه  ۲۶ مارچ  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار مورخ ۲۱ مارچ گزارش داد، یک پرستار اهل مونتریال که در تیم پزشکان بدون مرز در سودان مشغول فعالیت بود، سه روز پس از دستگیری اش توسط گروگانگیران آزاد شد. او بسیار خسته به نظر میرسید، ولی در سلامت کامل روز شنبه به منزل خود در مونتریال بازگشت.

لورا آرچر ضمن تشکر از کانادایی هایی که از او حمایت کردند، از تمامی حامیان خود خواست به کمک مردم سودان بشتابند. او می گوید: «من بدین وسیله از تمامی افرادی که از دستگیری من نگران بودند و برای آزادی من تلاش کردند سپاسگزارم، لیکن از همه این افراد انساندوست تقاضا دارم انرژی و توجه بیشتری به مسئله دارفور داشته باشند. این حادثه یکی از بدترین حوادث زندگی من بود، لیکن مرا به مقوله حمایت از انسانها علاقمندتر و جدی تر کرد». او از جزئیات گروگانگیری خود چیزی به زبان نیاورد.

آرچر که به عنوان یکی از اعضای گروه پزشکان بدون مرز در دارفور به اعمال بشردوستانه و مداوای بیماران می پرداخت، چند روز پس از صدور حکم دادگاه بین المللی مبنی بر مجرم شناخته شدن البشیر رئیس جمهور سودان به قتل عام در دارفور و حکم بازداشت او، به همراه دو همکار دیگرش دستگیر شد و این گروگانگیری به مدت سه روز ادامه داشت. البته مقامات دولتی از جمله البشیر دست داشتن در این گروگانگیری را تکذیب کردند. پس از بروز این واقعه گروه پزشکان بی مرز تمامی نیروهای بین المللی خود را از دارفور خارج کرده است.