شهروند- علی شریفیان: روز جمعه پیش جلسه مشترک ویژه ای با شرکت وزرای کابینه دولت های انتاریو و کبک در تورنتو تشکیل شد. در این جلسه استثنایی و کم سابقه مقامات رسمی، اعضای دولت دو استان در زمینه های مختلف به رایزنی و تبادل نظر پرداختند و در نهایت یک توافق نامه مهم برای گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف به وسیله کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو و فیلیپ کویارد، نخست وزیر کبک به امضاء رسید. این موافقت نامه عمدتا درباره مشارکت در انتقال الکتریسیته، توسعه تجاری بین دو استان و هماهنگی برای پیشبرد برنامه های دو استان در ارتباط با خط لوله نفت آلبرتا که قرار است از هر دو استان بگذرد، امضاء شده است.

نخست وزیران هر دو استان تاکید کردند که ما می دانیم آلبرتا برای انتقال نفت و انرژی خود به انتاریو و کبک نیازمند ماست. ما آماده همکاری با آلبرتا هستیم به شرط اینکه نکته نظرات و منافع ما مورد توجه واقع شده و در پروژه گنجانده شود. همچنین نظر اقوام بومی هر دو استان تامین و ملاحظات مهم حفظ kathleen-wynne-philippe-couillardمحیط زیست در این کار در نظر گرفته شود.

کبک پیش از این احداث این خط لوله و حمل نفت آلبرتا به سواحل کبک را به یک بازبینی و بررسی دقیق از نظر ملاحظات مربوط به حفظ محیط زیست کبک منوط کرده است.

در زمینه اشتراک مساعی در مورد الکتریسیته دو طرف توافق کرده اند که زمستانها که مصرف برق در کبک بیشتر می شود، انتاریو پنج مگاوات برق به این استان بدهد و تابستانها هم که در روزهای اوج گرما انتاریو به برق بیشتری نیازمند است، کبک پنج مگاوات به انتاریو منتقل کند.

بعد از امضای توافق نامه کاتلین وین و فیلیپ کویارد به اتفاق در یک کنفرانس خبری توضیحاتی درباره توافقات خود دادند و امضای این قرارداد را نقطه عطف مهمی در رابطه دو استان و گسترش همکاری های کبک و انتاریو توصیف کردند.