شهروند- ۱۵ روز دیگر تا زمان قانونی شدن مصرف ماری جوانا در کانادا باقی مانده است و استان های مختلف کانادا در حال نهایی کردن و اعلام قوانین مرتبط با مصرف این ماده ی مخدر در سراسر کانادا هستند.  بر همین اساس پلیس اتاوا اعلام کرد که با قانونی شدن مصرف ماری جوانا در کانادا افسران پلیس اتاوا اجازه دارند که بعد از کار و در هنگامی که در حال خدمت نیستند از این ماده مخدر در صورت علاقه استفاده کنند.

 

به گفته ی هیئت مدیره پلیس اتاوا نمیتوان از عملی که قانونی است جلوگیری کرد و پلیس ها هم مانند دیگر افراد عادی اجازه دارند در زمان فراغت از کار به هر طریقی که دوست دارند لذت ببرند.

این اولین بار است که پلیس به صورت عمومی درباره ی آنچه فعالیت در زمان فراغت از کار نامیده میشود صحبت میکند. البته پلیس اتاوا تاکید می کند که مانند همیشه افسران پلیس اجازه ندارند در حالت مستی و یا در حالی که ماری جوانا مصرف کرده اند وارد محیط کار شوند اما بعد از کار سبک زندگی شان به خودشان مربوط است.

کلگری تاکنون تنها شهری است که مصرف ماری جوانا را برای افسران پلیس حتی بعد از کار ممنوع کرده است. علاوه بر پلیس اتاوا، RCMP  و کسانی که در  ارتش کانادا خدمت می کنند اجازه دارند در زمان فراغت از کار در صورت علاقه از ماری جوانا استفاده کنند.