شهروند : اندرو کوین، تحلیگر ارشد نشنال پست پس از اعلام برنامه به روز شده اقتصادی – مالی دولت فدرال در گزارش تحلیلی مفصلی به این موضوع و جوانب مختلف آن پرداخته است. یکی از موارد مهمی که کوین در نشنال پست به آن پرداخته موضوع افزایش رو به گسترش میزان کسری بودجه دولت است. او در نشنال پست یادآور شده در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۵ جاستین ترودو اعلام کرد به منظور رونق اقتصادی ما راه حل «کسری بودجه» را در نظر داریم.

افزایش امکانات مالی دولت برای هزینه کردن در زمینه  زیرساخت ها و سرمایه گذاری و اجرای برنامه هایی که به رشد اقتصادی کشور کمک کند، راه حلی است که مشکلی ایجاد نمی کند و زمانی که اقتصاد کشور رو به رشد گذاشت ما کسری بودجه را متوازن می کنیم.

در آن زمان ترودو اعلام کرد بر حسب محاسبات ما مبلغی حدود ۱۰ میلیارد دلار در اوائل کارمان کسری بودجه خواهیم داشت. سپس نشنال پست یادآور شده که ترودو وعده داد این کسری بودجه به مدت سه سال خواهد بود و در سال مالی ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ متوازن خواهد شد.

هفته گذشته اما بیل مورونو اعلام کرد کسری بودجه در سال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ به هیجده میلیارد و یکصد میلیون دلار خواهد رسید و به ترتیب در سال مالی ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ به نونزده میلیارد و ششصد میلیون و در سال مالی ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ کمی کاهش یافته و به هیجده میلیارد و یکصد میلیون دلار می رسد.

نشنال پست اما توضیح داده در حالی که کمی کمتر از یک سال به انتخابات آینده مانده، لیبرال ها هیچ صحبتی درباره تاریخ دقیقی برای متوازن کردن بودجه کشور نمی کنند.

لیبرال ها همچنان می گویند: «ما در روزهای دوران اقتصادی بد باید به کسری بودجه روی بیاوریم تا به دوران شکوفایی برسیم و به این خاطر است که بیست میلیارد دلار کسری بودجه داریم.»