شهروند: فرانسوا لوگوو، رهبر حزب «ائتلاف برای آینده کبک» که در انتخابات عمومی کبک در روز اول اکتبر برای نخستین بار با به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس ملی کبک توانسته حزبش را به قدرت برساند، در نخستین روزهای کار خود اعلام کرد که قصد دارد هر نوع پوشش یا حمل هر نوع نماد مذهبی مثل حجاب، صلیب، عمامه و … بوسیله کارکنان دولت را با تصویب قانونی ممنوع کند.

 

این برنامه با نظرات موافق و مخالف روبرو شد از جمله مخالفان این طرح که عمدتا مسلمانان بودند در همان ابتدای این موضوع دست به تظاهرات علیه این طرح فرانسوا لوگوو در مونترال زدند. علاوه بر این تظاهرات، در رسانه ها هم گروهی از ناظران سیاسی با این امر مخالفت و آن را خلاف حقوق شهروندی مردم توصیف کردند.

اخیرا نتایج یک نظر سنجی که بوسیله  CROP Poll انجام شده و روز دوشنبه همین هفته منتشر گردید نشان داده ۷۲ درصد مردم کبک با پوشش و حمل نمادهای مذهبی برای قضات، ۷۱ درصد برای دادستان دادگاه ها و افسران پلیس، و ۶۵ درصد برای آموزگاران مخالفند. این نظر سنجی بین ۱۴ تا ۱۹ نوامبر انجام شده است.