شهروند: بنا به گزارش سی بی سی بالاخره روز دوشنبه این هفته بیمارستان «کمپ هیل» هالیفکس، بیمارستان ویژه مداوا و مراقبت از کهنه سربازان جنگ ها، گوردون اسمیت ۹۱ ساله کهنه سرباز جنگ دوم جهانی را پذیرفت. گوردون اسمیت در جنگ دوم جهانی ابتدا برای مدتی در نیروی دریایی انگلیس خدمت کرده است و پس از این که به کانادا مهاجرت کرده، ۱۸ سال در نیروی هوایی کانادا به خدمت خود ادامه داده است.

 

اسمیت اول بار در ماه مه برای مداوای خود به بیمارستان مراجعه، اما بیمارستان از پذیرش او خودداری کرد. اسمیت و خانواده اش از آن زمان تاکنون با مسئولان بیمارستان کشمکش داشته اند و حتی زمانی که در ماه نوامبر بیمارستان امکان پذیرش حدود ۲۰ بیمار جدید را فراهم کرد، به علت  این که ۳۰ نفر در لیست انتظار بودند، از پذیرفتن گوردن اسمیت به علت کمی جا خودداری می کند. تا اینکه موضوع رسانه ای شده و این موضوع باعث انتقادهای زیادی از بیمارستان می شود. در نهایت روز جمعه گذشته به این سرباز که سالها در خدمت ارتش کانادا بوده خبر می دهند که می تواند به بیمارستان بیاید و مورد مداوا و مراقبت قرار بگیرد.

اسمیت این خبر خوب را به خانواده اش داده و روز دوشنبه در بیمارستان بستری شده است. نکته اینکه این کهنه سرباز در همه این سال ها همیشه به دیگر کهنه سربازانی که نیاز به مراقبت و درمان داشته اند، کمک می کرده است.