شهروند-  اندرو شیر (Andrew Scheer)، رهبر حزب محافطه کار فدرال، به دلیل گفته های نادقیق خود درباره ی پیمان مهاجرت سازمان ملل در سخنرانی سه شنبه شب فراخوانده شد. اندرو شیر در سخنرانی اش در مجلس عوام  اعلام کرد که حزب او با تصمیم جاستین ترودو مبنی بر مشارکت کانادا در پیمان مهاجرت سازمان ملل متحد مخالف است.

شیر میگوید که با این مشارکت و با بستن قرارداد امکان دخالت برای کشورهای دیگر در امور مهاجرتی کانادا فراهم می شود و کانادا قدرت خود را در این زمینه از دست خواهد داد. به گفته ی وی این مشارکت به رسانه های خارجی و دیگرنهادهای خارجی این امکان را می دهد که بر مسائل مرتبط با مهاجرت در کانادا نظارت داشته و آن را تحت تاثیر خواسته های خودشان قرار دهند.

به عقیده ی شیر تنها کانادا باید حق این را داشته باشد که قوانین مهاجرتی را تغییر داده و تصمیم بگیرد چه کسی و طبق چه شرایطی وارد این کشور شود.

کریس الکساندر، وزیر مهاجرت دوره ی نخست وزیری استفان هارپر، برای این سخنان شیر را فراخواند و اعلام کرد که این صحبت ها اصلا دقیق نیست. این مشارکت تنها جنبه ی سیاسی دارد و هیچ گونه مسئولیت قانونی برای کانادا فراهم نمی کند.