چندی ست استان سرد و کم جمعیت ساسکاچوان مقصد بسیاری از متخصصان بیکار برخی استانهای دیگر بویژه انتاریو قرار گرفته است.


شهروند ۱۲۲۴ ـ پنجشنبه  ۹ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتواستار: چندی ست استان سرد و کم جمعیت ساسکاچوان مقصد بسیاری از متخصصان بیکار برخی استانهای دیگر بویژه انتاریو قرار گرفته است. در نخستین روزهای ورود، تازه واردان با خود فکر می کنند نخواهند توانست در این هوای سرد و طاقت فرسا دوام آورند، ولی تسهیلاتی چون کمتر بودن قیمت مسکن و بیشتر بودن دستمزدها از فاکتورهایی هستند که جمعیت این استان را به شدت افزایش داده اند. بنا بر آمار انجمن آمار کانادا جمعیت تقریبی ۱۵ هزار نفر در سال گذشته به یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. شاید اگر افزایش بحران اقتصادی نبود تا بیست سال آینده نیز این استان با چنین نرخ جمعیتی روبرو نمی شد.  این آمار تا  جمعیت ده ها میلیون نفری که دولت ساسکاچوان در آرزوی آن است فاصله بسیاری دارد، لیکن خود نویدی بر شروع مهاجرت به این سو است. و در این میان از هر هزار نفری که به سمت این استان حرکت کرده اند حدود ۹۲۰ نفر، ساکنان سابق انتاریو هستند.

هفته ی گذشته ۶۲۰۰ تقاضای استخدام در وب سایت SaskJobs.ca قرار داده شد.