هیدرآرتروز جمع شدن پاتولوژیک مایع در داخل حفره مفاصل متحرک است که بیشتر از همه در مفصل زانو به صورت تورم در ناحیه زانو دیده می شود. و در حقیقت جمع شدن پاتولوژیک مایع سینوویال در داخل حفره مفصلی است که چسبناک است و توسط جدار سینیوویال که سطح داخلی مفاصل متحرک را می پوشاند ترشح می شود و باعث چرب کردن سطح مفاصل و کم شدن اصطکاک بین استخوان ها و جذب ضربه ها و تغذیه غضروف ها می شود.

نو دیده می شود. و در حقیقت جمع شدن پاتولوژیک مایع سینوویال در داخل حفره مفصلی است که چسبناک است و توسط جدار سینیوویال که سطح داخلی مفاصل متحرک را می پوشاند ترشح می شود و باعث چرب کردن سطح مفاصل و کم شدن اصطکاک بین استخوان ها و جذب ضربه ها و تغذیه غضروف ها می شود.

همانطور که گفته شد همه مفاصل متحرک می توانند به آن دچار شوند ولی بیشتر مفاصل سطحی به آن دچار می شوند مثل مفاصل زانو- آرنج- انگشتان دست- مچ دست و مفاصل پا

علل

علل جمع شدن مایع در مفاصل مکانیکی است و می تواند بر اثر عوامل زیر باشد:

-یک حمله آرتروز مخصوصا در ناحیه زانو (gonarthrose)

– یک پاتولوژِی فیبروکارتیلاژ نیوز مثل یک صدمه تحریک کننده وارد شده به مینسک (meniscus)

– یک ستئوکندریت یا یک استئوکندروز که یک حالت غیرطبیعی رشد استخوان یا غضروف مفصلی است.

– یک صدمه ضربه ای به مفصل

– یک آرتروپاتی نادر مثل کوندروماتوز یا یک آرتروپاتی عصبی

تشخیص

تشخیص در مرحله اول توسط آزمایش کلینیکی انجام می شود که پزشک متوجه می شود که بعضی از عوارض چسبندگی سنیوویال و درد مفصلی وجود دارند و سپس آزمایشات کامل کننده تشخیص انجام می شوند مثل:

-پونکسیون مفصلی و بیرون کشیدن مایع برای آزمایشات بیولوژیکی

– آزمایشات تصویربرداری پزشکی مثل رادیو گرافی . ام آر ای

بیمارانی که دچار پاتولوژی های گفته شده شده اند،  بیشتر در خطر این که مشکلشان پیشرفت کند و باعث جمع شدن مایع در حفره مفصلی بشوند، قرار می گیرند.

سیمپتوم ها

حالت مایع موجود در مفصل که بر اثر صدمه مکانیکی تولید شده با مایعی که بر اثر التهاب مفصلی تولید شده فرق دارد و دارای رنگ زرد روشن- جسبناک و حاوی میزان کمی از سلولهاست. جمع شدن مایع همین طور باعث تورم در ناحیه مفصل مبتلا می شود.

درد- جمع شدن مایع باعث درد می شود که هنگام فعالیت زیاد می شود و برعکس هنگام استراحت کم می شود. شاید هم به ندرت  باعث بیدار شدن شبانه و سختی حرکات صبحگاهی شود.

درمان

درمان در مرحله اول بیرون کشیدن مایع جمع شده در حفره مفصلی است که توسط پوتکیسون مفصلی که امروزه با اکوگرافی انجام می شود، صورت می گیرد و این  باعث می شود که  اگر درد یا فشار داخل مفصلی وجود دارد کم بشود. همین طور باید درمان عامل تولید مایع داخل مفصل  انجام بشود که می تواند شامل موارد زیر باشد:

-درمان های دارویی برای رفع درد (مسکن ها)

– تزریق کورتیکوئیدها در داخل مفصل

– استفاده از وسائل ارتوپدیک برای کمک به فعالیت های مفصلی

– و بالاخره در مواقع بسیار شدید عمل جراحی و تعویض مفصل

– و  نیزسایر درمان های تجویز شونده توسط پزشک متخصص

پیشگیری

برای جلوگیری از جمع شدن مایع در مفاصل و پاتولوژِ های همراه آن راهنمایی های زیر پیشنهاد می شوند

– تغذیه کامل و متعادل

– ورزش و نرمش مرتب

تنظیم ارگونومی در محل کار مثل تنظیم اندازه پایه های میز نسبت به صندلی برای محدود کردن فشار وارده به مفاصل.