همگرایی گروه‌ها و فعالان جنبش زنان» خواست‌های اساسی زنان را در فضای انتخاباتی کنونی مطرح کرده است. ژیلا بنی‌یعقوب می‌گوید، پیوستن ایران به  …


شهروند ۱۲۲۷  پنجشنبه  ۳۰ اپریل  ۲۰۰۹


 

 رادیو آلمان: بیانیه «همگرایی گروه‌ها و فعالان جنبش زنان» خواست‌های اساسی زنان را در فضای انتخاباتی کنونی مطرح کرده است. ژیلا بنی‌یعقوب می‌گوید، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض و اصلاح قانون اساسی خواست‌های اصلی این همگرایی هستند.

نگاهی به اسامی گروه‌ها و افراد شرکت‌کننده در همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخاباتی نشان‌دهنده گوناگونی این افراد است. در حقیقت می‌توان گفت پس از ائتلاف بزرگ زنان در مبارزه با لایحه حمایت از خانواده که منجر به حذف دو ماده از این لایحه شد، این دومین ائتلاف بزرگ زنان است. ژیلا بنی‌یعقوب از اعضای «همگرایی گروه‌ها و فعالان جنبش زنان» در مصاحبه با دویچه وله از خواست‌ها و انتظارات انتخاباتی مطرح در بیانیه‌ی این همگرایی می‌گوید. 


 

دویچه‌وله: خانم بنی‌یعقوب دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری در ایران گروه‌های فعال ‌‌جنبش زنان رویکرد تحریمی نسبت به انتخابات داشتند. ولی در این دوره قرار است که با یک رویکرد «مطالبه محور» شرکت فعال در انتخابات داشته باشند. علت این تغییر رویکرد چیست؟


 

ژیلا بنی‌یعقوب: اولا این جوری نبوده که در دوره‌های قبلی گروه‌های مختلف جنبش زنان اعلام تحریم کرده باشند. یک‌جور سکوت می‌کردند و مشارکتی نداشتند و درواقع این شاید اولین بار است که گروه‌های مختلف جنبش زنان در این دوره تصمیم گرفتند همچنان که همیشه در زمینه‌های دیگر هم برای طرح مطالبات خودشان راه‌های گوناگون مدنی را آزمایش کردند. آنها در این دوره هم سعی کردند که این راه مدنی را هم آزمایش کنند و در واقع از فرصت انتخاباتی برای طرح مطالبات معوق مانده‌ی خودشان بهره بگیرند و نکته‌ی جالبش هم توافق گسترده‌ای است که در میان گروه‌های مختلف جنبش زنان برای طرح مطالبات زنان در این دوره به وجود آمده است و همین طور که در بیانیه هم مشخص است گروه‌های مختلف جنبش زنان که خیلی‌هاشان از نظر اعتقادی و ایدئولوژیک متفاوت هستند و در واقع طیف‌های مختلف فکری را نمایندگی می‌کنند، درباره‌ی طرح مطالبات خودشان در دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و طرح آنها به کاندیداهای ریاست جمهوری و مردم و نهادهای مدنی به توافق رسیدند که این همبستگی در همان بیانیه و ادامه‌ی فعالیت‌هایی که خواهند داشت متبلور شد.‌

در واقع گروه یا کمیته‌ای در همگرایی جنبش زنان شکل گرفته است که اینها قرار است با کاندیداهای مختلف ملاقات کنند و مطالبات همگرایی جنبش زنان را با آنها مطرح بکنند. ما همچنان که در بیانیه‌مان هم تاکید کرده‌ایم، همگرایی جنبش زنان اصلا قصد ندارد از هیچ کاندیدایی حمایت بکند و حتا تصمیم ندارد در این حق شهروندی مردم هم دخالت بکند که رای بدهید یا رای ندهید. این را ما به خود مردم واگذار می‌کنیم. در واقع خطاب‌مان به کاندیداهای ریاست جمهوری این است که اگر به دنبال آرای زنان هستند، باید به مطالبات آنها توجه بکنند و در واقع ما این را به عهده‌ی تصمیم فردی افراد گذاشته‌ایم که با توجه به رویکردی که کاندیداها نسبت به مطالبات‌ فعالان جنبش زنان نشان خواهند داد، تصمیم خودشان را بگیرند که به کدام کاندیدا رای بدهند یا ندهند.

 حتما گزارش دیدار این افراد با کاندیداها را منتشر خواهیم کرد. اگر آنها پاسخی داده بودند که خب آن را هم حتما منتشر خواهیم کرد. پاسخ هم نداده بودند آن را هم حتما به اطلاع مردم خواهیم رساند.

همگرایی جنبش زنان دو درخواست مهم دارد. یکی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض است. دیگری بازنگری و اصلاح بعضی از مواد قانون اساسی‌ست که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است که اینها مواد ۱۹ـ۲۰ـ ۲۱ قانون اساسی و یکی دو تا ماده دیگر است.