اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت موجود تورنتو به زبان فارسی به دست آورید تا بتوانید آگاهانه رای خود را به صندوق بریزید 

شهروند ۱۱۹۸ ـ پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۰۸


 


 

اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت موجود تورنتو به زبان فارسی به دست آورید تا بتوانید آگاهانه رای خود را به صندوق بریزید، سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی

Community Social Planning Council of Toronto در سایت خود به چندین زبان از جمله فارسی اطلاعاتی را منتشر کرده است.

در این سایت درباره ی موضوعات فقر، کار، مسکن، تک والد بودن، وضعیت مهاجران، سالمندان و … در استان انتاریو اطلاعاتی به زبان فارسی درج شده. حتما به سایت زیر سر بزنید و از اطلاعات آن استفاده کنید و پس از آن تصمیم بگیرید به چه حزبی رای دهید.

 


http://www.socialplanningtoronto.org/voting/Election2008-Farsi.pdf