شهروند- ماه گذشته کارمندان کافه ی زنجیره ای استار باکس  در ردیت از موسیقی ای که پیوسته در محیط کارشان پخش می شود شکایت کردند. این کارمندان می گویند که این نوع موسیقی و تکرار مکرر آن بیش از این که برای کار کردن مفید باشد آثار مخربی بر روی اعصاب و روان آنها می گذارد.

به گفته ی برخی از این کارمندان بعد از چند ساعت کار کردن این موسیقی مانند آلودگی صوتی عمل می کند که نمی توان آن را خاموش کرد. این نوع موسیقی شباهت بسیار زیادی به نوع شکنجه ای دارد که زندانیان گونتانامو تحمل می کنند. اگرچه کارکردن در کافه ی زنجیره ای استارباکس مانند زندانی شدن در گوانتانامو نیست، اما زندانیان این زندان نوع خاصی از صدا و موسیقی را برای مدت های طولانی در روز و به صورت پیوسته و به زور گوش می کردند. اثر روانی این موسیقی مانند همان شکنجه است. این موسیقی تنها مختص به استارباکس نیست و بسیاری دیگر از مغازه ها نیز برای ساعات طولانی و به صورت تکراری نوعی از موسیقی را پخش می کنند. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که به این موضوع توجه ویژه شده و چاره ای برای آن اندیشیده شود. آرامش روان کسانی که برای ساعات طولانی و در فضایی مانند کافه کار می کنند به همان اندازه مهم است که حقوق و بیمه شان.