شهروند- دوشنبه صبح در اتوبان شماره ی ۴۰۰ در نزدیکی بری انتاریو دهها وسیله ی نقلیه به دلیل بارش شدید برف و دید ناکافی با یکدیگر تصادف کردند. این تصادف موجب شد که پلیس انتاریو اتوبان شماره ی ۴۰۰ را ، در هردو سمت شمال و جنوب، بین اتوبان شماره ی ۸۹ و جاده ی میپل ویو، تعطیل کند.

بر اثر این تصادف دهها نفر راهی بیمارستان شدند. خوشبختانه این تصادف خسارت جانی به همراه نداشت. به دلیل بارش و بوران برف دید وسایل نقلیه بسیار بد بود و بسیاری از این خودرو ها از سرعت مجاز فراتر رفته بودند که همین موجب این تصادف گسترده شد.

پلیس این منطقه اعلام کرد که به دلیل برخورد خودروها بایکدیگر ۵۰۰ لیتر روغن دیزل بر سطح اتوبان پخش شده است که نیروهای آتش نشانی مشغول پاک کردن آن هستند و اوضاع تحت کنترل است.

بسیاری از اتوبوس های شهری برای کمک به مردم و ایجاد فضای گرم سربسته به این مکان آمدند و در طول مدت کمک رسانی نیروهای امدادی برای مردم سرپناه گرمی فراهم کردند. پلیس از مردم و صاحبان وسایل نقلیه خواسته بود تا بهتر شدن هوا و بهتر شدن دید در این منطقه تردد نکنند.