شهروند- اولین مغازه ی ماری جوانا دارای مجوز رسمی هفته ی آینده، اول اپریل، بازگشایی خواهد شد. این مغازه یکی از پنج مغازه ای است که قرار بود به صورت رسمی به فروش ماری جوانا اختصاص یابند، که از این میان تنها یک مغازه برای بازگشایی در تاریخ تعیین شده آماده است.

این مغازه که Hunny Pot نام دارد در خیابان کوئین غربی بازخواهد شد و تنها مغازه ای است که توانست مجوزهای لازم را در زمان لازم دریافت کند. چهار مغازه ی دیگر همچنان در مرحله ی دریافت مجوزهای لازم هستند.

اگر مغازه های دیگر نتوانند سر موعد مقرر بازگشایی شوند ممکن است از طرف دولت انتاریو جریمه شوند. یکی از بزرگترین مغازه های فروش ماری جوانا در تقاطع یانگ و داندس قرار دارد ولی هنوز تاریخ دقیقی برای بازگشایی آن اعلام نشده است.