آرش عزیزی

هشتم نوامبر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سه تن به خانه ای در مارکهام حمله کرده اند. در این حمله زن ۵۳ ساله ای کشته و مرد ۵۷ ساله ای به شدت زخمی شد. دختر ۲۴ ساله ی آنها آسیبی ندیده بود.

گفته شد که این حادثه هدفمند نبوده و اتفاقی مهاجمان به این خانه حمله کرده و به دنبال پول بوده اند.

در مراسم تدفین مادر خانواده، پدر در بیمارستان بستری بود و دختر ۲۴ ساله و پسر ۲۱ ساله ی آنها در مراسم شرکت کردند. آن روز دختر یک قربانی بود که شاهد قتل مادر و زخمی شدن پدرش بوده. او به پلیس گفته بود که مهاجمان دست های او را بسته و به طبقه ی بالا برده اند ولی آسیبی به او نرسانده اند.

هوئی هان پن، ۵۷ ساله، ۲۵ سال پیش با همسرش از ویتنام به کانادا مهاجرت کرد. هر دو فرزند آنها در اینجا به دنیا آمدند. جنیفر پن، بیکار بود و تخصصی برای جذب در بازار کار نداشت، با این حال مورد حمایت خانواده بود و با پدر و مادر زندگی می کرد. فلکس، برادر جنیفر، در رشته ی مهندسی دانشگاه مک مستر درس می خواند.

پلیس پس از حضور در صحنه ی حادثه، متوجه شد که ورود به خانه با زور صورت نگرفته است. همچنین ویدیویی با کیفیت پائین از دوربین حفاظتی همسایه صحنه هایی را از فرار سه تن با یک هوندای قرمز رنگ ثبت کرده بود.

همچنین پدر جنیفر، پس از ترخیص از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان توانست با پلیس صحبت کند و اطلاعاتی در اختیار آنان قرار دهد.

بررسی های پلیس منجر به دستگیری جنیفر ۲۴ ساله شد. او روز سه شنبه ۲۳ نوامبر در دادگاه حاضر شد و  اتهام قتل درجه یک به او تفهیم شد.  وکیل جنیفر از هرگونه اظهارنظری در این خصوص خودداری کرد.