از آنجا که نیازهای بیمه ای هر شخصی متناسب با شرایط ویژه و بودجه وی طراحی می شود لذا پیروی از یک الگو برای همه نمی تواند پاسخگوی مناسبی در زمان خسارت باشد از این رو پوششهای مکملی به نام “کلوز” یا ” الحاقیه” از طرف طراحان و خبرگان بیمه طراحی شده تا هر شخصی متناسب با نیازش بتواند آنها را خریداری و در زمان مناسب از آنان بهره ببرد. در عرف بیمه این پوششهای مکمل را ” او- پی- سی- اف”)کلوز) می نامند.

نظر شما خوانندگان محترم را به رایج ترین و مورد مصرف ترین آنها جلب می نماید:

“او- پی- سی- اف”۵: این کلوز به شما اجازه می دهد تا ماشینی که “لیز”(کرایه) بلند مدت است را رانندگی کنید و در صورت تصادف و بروز خسارت شما و سرنشینان و بقیه افراد درگیر را پوشش خواهد داد و هیچگونه حق بیمه اضافی هم شامل آن نمی شود.

“او- پی- سی-اف”۲۳: اگر اتومبیل خریداری شده “فاینس” است و صاحب اصلی آن بانک یا موسسه مالی دیگری می باشد لذا داشتن این کلوز برای بیمه اتومبیل شما ضروری است تا مالکیت آن محرز باشد و حق بیمه اضافی هم نخواهد داشت.

“او- پی- سی- اف”۲۰: این الحاقیه به دارنده اتومبیل این امکان را می دهد تا بعد از تصادف تا سقف تعیین شده (مثلا ۱۰۰۰ الی ۵۰۰۰ دلار) از ماشین کرایه ای در زمانی که اتومبیل در تعمیرگاه است استفاده نماید. هر شرکت بیمه ای برای این پوشش حق بیمه اضافی دریافت می نماید که می تواند بین صد الی ۳۰۰ دلار باشد.

“او- پی- سی-اف”۲۷: اگر قصد داشته باشید در زمان مسافرت ماشینی را کرایه کنید و یا در صدد هستید اتومبیل یکی از دوستان یا آشنایان را رانندگی نمایید داشتن این پوشش بیمه ای خیال شما را راحت می نماید چون تا سقف خاصی مثلا ۵۰ الی ۲۰۰ هزار دلار بیمه هستید. حق بیمه کمی هم در سال روی بیمه اتومبیل خود بایستی بپردازید.

“او- پی- سی-اف”۴۳: بزرگترین نگرانی صاحبان اتومبی لهای نو آن است که در یک یا چند ماه اول دچار خسارت بزرگی شوند و آن موقع است که افت قیمتی (یا همان استهلاک) که می تواند چند هزار دلار باشد توسط بیمه تامین نشود. برای جلوگیری از این مطلب لازم است همه اتومبیلهای نو پوشش ضد استهلاک را خریداری کنند تا اگر طی ۲ تا ۵ سال اول خسارتی ایجاد شد شرکت بیمه استهلاک یا افت شدید قیمتی را در محاسبات خسارتی منظور نکند.

“او- پی- سی-اف”۴۴: این پوشش بیمه ای به الحاقیه حمایتی خانواده معروف است و داشتن آن اجباری است. اگر در تصادف اتومبیلی طرف مقابل مقصر باشد و بیمه اش کافی نباشد یا اصلا بیمه نداشته و یا از صحنه حادثه گریخته باشد و قابل شناسایی نباشد، آن موقع تمامی خسارات و غرامات جانی و بدنی راننده- سرنشینان توسط این مکمل پوششی قابل پرداخت خواهد بود.

“او- پی- سی-اف”۲۸: اگر در خانه راننده ای با سابقه ی نامناسب وجود دارد و قصد دارید ایشان را از رانندگی برحذر دارید، لذا ضروری است این الحاقیه را به بیمه نامه اضافه کنید تا فرد یاد شده را از تمامی مزایای بیمه ای خود حذف نمایید.

“او- پی- سی-اف”۱۶ و ۱۷: اگر برای مدت خاصی قصد سفر دارید یا می خواهید اتومبیل را پارک کرده و از آن استفاده نکنید آن موقع است که الحاقیه ۱۶ را به بیمه نامه اضافه می کنید تا فقط اتومبیل در مقابل دزدی و آتش سوزی بیمه باشد و به محض برگشت از سفر و زمانی که قصد مجدد رانندگی داشتید به بروکر خود گوشزد می نمایید تا الحاقیه ۱۷ را برایتان به بیمه نامه اضافه کند تا دوباره شرایط معمول بر بیمه اتومبیل شما جاری شود.

مهمترین الحاقیه ای که در بیمه اتومبیل وجود دارد ” بخشودگی خسارت اول” است اگر دارای سابقه بیمه ای خوبی هستید و ۶ سال است که در تصادفی مقصر نیستید آن موقع حتما از بروکر خود بخواهید تا این پوشش را به بیمه نامه اضافه نماید تا اگر در تصادفی مقصر بودید شرکت بیمه آن را در سابقه شما منظور نکند.

رانندگی خوب نشانه شخصیت والا و ارزنده شماست در حفظ آن کوشا باشید. سلامت و پایدار و موفق باشید.

OPCF stands for Ontario Policy Change Form.  (او- پی-سی-اف) فرمهای تغییرات بیمه اتومبیل (کلوز های مکمل- الحاقیه)