شهروند- در آخرین اعتراضات مربوط به حقوق حیوانات در تورنتو ، فعالان حقوق حیوانات در کشتارگاه طیور Maple Leaf Foods در تورنتو تجمع کرده و مانع بردن حیوانات به کشتارگاه شدند.

در این اعتراض که به دخالت پلیس منجر شد فعالان حقوق حیوانات خود را به لوله‌های متصل به بلوکهای بتونی کشتارگاه قفل کردند. فعالان همچنین به منظور مشاهده ی رفتار و شیوه ی کشتن حیوانات، در اطراف این مرکز قدم زدند و مانع رفت و آمد وسایل نقلیه و مردم شدند. سرانجام حدود ۱۲ پلیس وارد صحنه شدند، اما به دلیل بلوک های بتونی قادر به بیرون کشیدن معترضین نشدند و این کشتارگاه موقتاً تعطیل شد. در طول اعتراض حداقل چهار مرغ به کمک فعالان آزاد شدند.

در موردی مشابه و در مرکز خرید ایتون برای مدتی به دلیل تجمع معترضین به استفاده از خز و چرم طبیعی تعطیل شد. افزایش اعتراض های اخیر اتفاقی نیست. روز سه شنبه آخرین روز کنفرانس تورنتو برای آزادی حیوانات بود و فعالان این نکته را گوشزد کرده اند که صدایشان را به گوش همه برساند.