شهروند- شهرداری تورنتو از ساکنان خواسته است تا ۱۰ نام لیست کوتاه شده را برای سه خیابان جدید در اتوبیکوک ارزیابی کرده و نظر خود را اعلام کنند. هنگامی که برای اولین بار این پروژه اعلام شد، شهرداری از عموم مردم خواست که ایده هایی را برای نام سه خیابان ارائه دهند.

شهرداری در آن زمان بیش از ۶۰۰ مورد نام دریافت کرد. شهرداری از ساکنان تورنتوی بزرگ دعوت کرده است تا به صورت آنلاین امتیاز ۱-۵ را به هر نام اختصاص دهند ، یا اگر نمی خواهند یک اسم خاص را ارزیابی کنند گزینه ی  n/a را انتخاب کنند.

در بین ۱۰ اسم لیست نهایی نام افراد مشهوری مانند شهردار سابق راب فورد و پخش کننده رادیویی سابق Blue Jays جری هوارد به چشم می خورد. تا تاریخ دوم سپتامبر می توانید به آدرس

 https://s.cotsurvey.chkmkt.com/surveys/take/?e=169137&p=1&l=en&h=7D310B44A0BA270&d=e رفته و به نام مورد علاقه تان رای بدهید و در سرنوشت شهری که در آن زندگی می کنید شریک شوید.