شهروند- مارجی وایت هد بعد از ظهر روز شنبه در حال آب دادن به گیاهان اش بود که متوجه شد سه خرس گریزلی در حیاط خانه اش هستند. تلاش او برای فراخوانی سگهایش به داخل خانه در حالی که خرس ها در انبار حیاط  مشغول خوردن غذای سگ ها بودند، در ویدئوی فیس بوک منتشر شده است.  وایت هد می گوید که سگها بلافاصله آنها را دیدند و شروع کردند به پارس کردن.

وایت هد سریع به داخل خانه می رود و به توصیه شوهرش که در آن موقع در خانه نبود با تفنگ برمی گردد تا با خلاص کردن چندین تیر خرس ها را فراری دهد. اما خرس ها گرسنه تر از آن بودند که از غذای سگ دست بردارند!

سرانجام به کمک صدای ماشین خرس ها ا ز محل میروند و وایت هد به سرعت در انباری غذای سگ ها را می بنند. وایت هد می گوید که خرس ها دوباره برای خوردن غذا بازگشتند ولی چون در انباری بسته بود این بار از صدای تیر وحشت کرده و پراکنده شدند. خرس های گریزلی در این منطقه فراوان هستند و بسیاری از مردم شهر آنها را دیده اند اما تا به حال مهمان حیاط پشتی خانه ی کسی نبوده اند.