شهروند ۱۱۷۲

کتابی تازه از سعید یوسف*

شعر و سیاست ـ شرق و غرب: شعر احمد شاملو و برتولت برشت عنوان کتاب تازه‌ای است از سعید یوسف که به زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب پژوهشی است مقایسه­ای میان دو شاعر، یکی از ایران: شاملو، و دیگری از آلمان: برشت. هر دو این شاعران تاثیر عمیقی بر شعر سیاسی و به ­اصطلاح متعهد کشور خود داشته ­اند. این تاثیر، به ­ویژه برای برشت، از مرزهای کشورشان فراتر رفته؛ بنابراین می­توان شعر این دو را تا حدی و در یک گستره باز نمای شعر سیاسی شرق و غرب دانست. کتاب در شکل کنونی‌اش تنها به مقایسه­ی این دو شاعر می‌پردازد، اما آنچه خواننده از رهگذر خواندن این اثر به دست می­آورد می­تواند بسی فراتر از آشنائی با نمونه‌هائی از شعر این دو شاعر باشد.

پرسش مهمی که نویسنده مطرح می­کند”نقش تفاوت­های فرهنگی بر شیوه ­های سرایش دو شاعر است.” پاسخ به این پرسش در گام­های نخست ساده می‌نماید، اما در کتاب درمی­یابیم که این کار چندان آسانی نیست. سعید یوسف اما نشان می­دهد که هم درباره­ی این دو شاعر حرف­های تازه ­ای دارد و هم درباره­ ی پسزمینه­ی فرهنگی ‌ای که بر کارشان تأثیر گذاشته است. بنابراین کتاب راهی است برای آشنایی عمیق­تر خواننده با مباحث مربوط به شعر سیاسی ایران و آلمان.

از آنجا که نویسنده خود شاعری شناخته شده است، به ریزه­کاری های شعری با نگاهی شاعرانه نگریسته و از همین زاویه هم توضیح داده است. او در پیشگفتار کتاب پس از توضیح جایگاه هر یک از این دو شاعر در شعر کشورشان، مشخصه ‌های اصلی شعر آنها و نیز عمده ‌ترین همسانی‌ها و، فراتر از آن، تفاوت­های آنها را مطرح می‌کند. نکته­ ی مشترک این است که هر دو شاعر، در عین نظر داشتن به سنت‌های شعری پیشین، شاعرانی بدعت‌گزارند و آغازگر سبک، شیوه و زبانی متفاوت. نیز هر دو شاعرانی هستند “متعهد” و “مردمگرا”، اما تفاوت­های آنان بسیار بیش از آن است که انتظار می‌رود. زبان برشت در وجه غالب ساده و بی‌پیرایه است؛ نیز مستقیم است و همراه با نگاهی سرد و با فاصله. شاملو از این نظرها نقطه­ی مقابل اوست. کتاب می‌کوشد نشان دهد که چگونه این دو شاعر به لحاظ درجه­ی آمیختگی با خرد یا شور در مقابل هم قرار می‌گیرند، برشت بیشتر شاعری است شک­گرا، خردگرا و عینیت گرا؛ شاملو از آن سو بیشتر شاعری آرمانگرا و انگاره­گرا است.

فصل­های بعدی کتاب، که یک در میان به شاملو و برشت اختصاص داده شده ­اند، بررسی نمونه ‌هائی از اشعار این دو شاعر از زوایای گوناگون شعر و شخصیت آنها هستند؛ از آن جمله است نگاه این دو به مقوله ‌هائی چون مردم، قهرمان، زن و جز آن.

سعید یوسف پیشتر حدود ۱۳۰ شعر از برشت به فارسی ترجمه کرده است که بعداً آنها را در مجموعه­ای به نام سرود­های ستایش و اشعار دیگر در سال ۱۹۸۵ چاپ کرده است. نزدیک به یک دهه و نیم زندگی در آلمان و همزمان ادامه­ی تحصیل در ادبیات انگلیسی به سعید یوسف امکان داده که از لحاظ رتوریک و مضمون ابزارهای لازم برای مقایسه­ی ظرافت­های شعری برشت و شاملو را کسب کند. به­همین دلیل هم نویسنده گاه ناگزیر شده اینجا و آنجا به برخی کج­فهمی­ها و لغزش­های مترجمان و مفسران برشت در انگلیسی اشاره کند. هرچند کتاب به انگلیسی است و مخاطبی جز ایرانی را در نظر داشته، با این همه نکته ‌های تازه ­ای درباره­ ی شاملو و شعرهایش در آن هست که خواندن کتاب را برای خواننده­ ی ایرانی لازم و سودمند می‌کند.


* Saeed Yousef: Poetics and Politics – East and West: The Poetries of Ahmad Shamlu and Bertolt Brecht. Javan Books, 2007. 218 pages. (order at www.ketab.com)