داستان های ناگفتنی ما

داستان های ناگفتنی ما برنامه ای ست که به مجموعه داستانی از نویسندگان جوان به همین نام مربوط می شود.

ورویه ۱۰دلار

تاریخ: پنجشنه ۱۷ اکتبر

زمان: ساعت ۷ تا ۱۱ شب

مکان: Centre for Social Innovation – Annex

آدرس:     720 Bathurst St. Toronto, M5S 2R4

حمایت از حیوانات

استودیو Kinder Art یک برنامه عکاسی ترتیب داده که درآمد حاصل از آن را به پناهگاه حیوانات وفا اهدا می کند.
در این برنامه شرکت کنید تا ضمن داشتن عکسی زیبا به یادگار، قدمی برای حمایت از حیوانات بی صدا و بی پناه کشورمان بردارید.

تاریخ: یکشنبه ۱۹اکتبر

زمان: ساعت ۲بعداظهر

مکان: Kinder Art Photography 

آدرس: ۶ Pavillion St, Unionville, ON L3R 1N7

اریکا نیلسن از کتابش می گوید؛  “ذهن سالم” (Sound Mind

اریکا نیلسن سلیست مشهور، کتاب خود را معرفی می کند و در مورد نبردش با اختلال روانی دو قطبی و راه حل هایی برای سلامت روانی صحبت می کند.

تاریخ: پنجشنبه ۱۷ اکتبر 

زمان: ۷ تا ۸ شب 

مکان: North York Central Library Auditorium

آدرس: ۵۱۲۰ خیابان یانگ، تورنتو،  M2N 5N9