مادران صلح ایران با انتشار بیانیه ای مطالبات خود از ریاست جمهوری دهم را اعلام کردند. در این بیانیه که در سایت مادران صلح درج شده چنین آمده است:

شهروند ۱۲۳۰  پنجشنبه ۲۱ می  ۲۰۰۹


 

اخبار روز: مادران صلح ایران با انتشار بیانیه ای مطالبات خود از ریاست جمهوری دهم را اعلام کردند. در این بیانیه که در سایت مادران صلح درج شده چنین آمده است:

رئیس جمهور دهم کشور ایران!

ما مادران صلح ایرانیم که با شما سخن می گوییم؛

مادرانی از قومیت ها و مذاهب مختلف که از جان و جوانی خود در راه مبارزه با ستم استبدادی و برای تحقق امنیت و آزادی و عدالت هزینه کرده ایم؛ مادرانی که به امید ساختن ایرانی امن، آباد و آزاد در فرآیند شکل گیری انقلاب سال ۵۷ شرکت داشتیم؛ مادرانی که در دوران ٨ سال جنگ تحمیلی با عراق و پس از آن در تحریم های اقتصادی شرایط سخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به امید حفظ استقلال میهن تحمل کردیم؛ ما خود را مادران صلح نامیده‌ایم نه تنها مخالف جنگیم، بلکه امنیت و آسایش شهروندان را می‌طلبیم و به هر آنچه امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما و جوانانمان را تهدید کند اعتراض داریم؛ بنابراین اصلی ترین مطالبات ما از شما، امنیت و صلح خواهد بود.

آقا یا خانم رئیس جمهور دهم


شما نیک می دانید که نهاد ریاست جمهوری در قبال منافع ملی ما جدی ترین نهاد پاسخگو است و می تواند نقش تعیین کننده ای را در تحقق سیاست گذاری های ملی با روش های متفاوت ایفا کند .

و ما، مادران صلح ایران، نیک می دانیم که امنیت و صلح برقرار نمی شود مگر آنکه:

۱ـ صلح اصلی ترین و اولی ترین دستور کار رئیس جمهور در دوران تصدی ریاست قوه مجریه باشد.

۲ـ مردم ایران آزادانه در تعیین سرنوشت خویش مشارکت داده شوند.

٣ ـ ملت ایران منروی نباشد و بتواند همراه و همپای سایر ملل آزاد در فرآیند نجات خود از بحران های محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تلاش کند.

۴ـ تمامی عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی و آموزش عالی فارغ از هرگونه تبعیضات جنسیتی، قومی، مذهبی و بین المللی بر روی همه فرزندان ما گشوده باشد.

۵ـ مردم ایران به طور شفاف در جریان مذاکرات و تصمیم گیری ها که به نوعی با منافع ملی مرتبط هستند و همچنین در فرآیند عقد کلیه قراردادهای بین المللی قرارگیرند.

۶ـ نگاه امنیتی ـ پلیسی از فعالان مدنی همچون زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، روحانیون، معلمان، کارگران و … برداشته شود.

۷ـ از رفتار قیم مابانه نسبت به شیوه زیست و زندگی زنان و جوانان و سایر اقشار اجتماعی خودداری شود.

٨ ـ هر ایرانی از هر مذهب، قوم، جنس حق داشته باشد که از همه آزادی های مدنی و رایج بهره مند شود.

۹ـ آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی تضمین شود.

۱۰ـ آزادی تشکیل اجتماعات و فعالیت های گروه های داوطلب و غیردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازی، توسعه پایدار و صلح و برابری تشویق و تضمین شود نه آنکه به بهانه برقراری امنیت سرکوب شوند.

۱۱ـ زمینه ای فراهم شود تا ایرانیانی که به دلایل مختلف با توان های اقتصادی، علمی، اجتماعی و … از ایران مهاجرت کرده اند به بازگشت به وطن تشویق شوند و با حفظ کرامت از استعداد و کارایی های آنان در حوزه های داخلی به نحوه شایسته ای بهره برداری شود.

۱۲ـ مسئولان و مردم اخلاقاً کرامت انسانی کسانی را که به دلیل جنگ از کشورشان رانده شده و به ما پناهنده شده اند از هر قوم و نژاد و مذهب ملیت و جنسیتی که هستند محترم شمارند.

۱٣ـ دولتمردان و کارگزاران آنها از ادبیات مرگ طلبانه و جنگ افروزانه استفاده نکنند.

و بالاخره آنکه دولت آینده زمینه های لازم را برای گسترش فرهنگ صلح و مدارا در لایه های مختلف اجتماعی فراهم سازد.

به امید ایرانی آباد، امن و آزاد و صلح پایدار مادران صلح ایران