هموطنان دردمند وسوگوار

زمین وآسمان ایران ازخون جوانان وطن لاله زارشده است.

فاجعه پشت فاجعه، کشتارپشت کشتار، و اینک فاجعه وکشتاری دیگر دل های مجروح ما را مجروح ترساخته است. فاجعه سازان حکومت جمهوری اسلامی با سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری و کشتار ۱۷۶ انسان بی گناه، آسمان وطن ما را هم غرقه به خون ساختند. گوئی سرنوشت محتوم ما این است که هر روزشاهد فاجعه و جنایتی تازه در میهنمان باشیم. زمان آن است که چرخه جنایتکاری و فاجعه سازی را متوقف کنیم و به کسانی که چهل سال در مسند قدرت نشسته اند و هر روز فاجعه و بحران جدیدی می آفرینند بگوئیم: دیگربس است فاجعه سازی و جنایتکاری؟

ما ضمن تسلیت و همدردی با بازماندگان ایرانی و خارجی فاجعه کشتار هولناک مسافران هواپیمای مسافربری اعلام می کنیم که این جنایت بزرگ را نمی توان با واژه کوچک”خطای انسانی” توجیه کرد. خطای بزرگ ادامه حکومت مسئولان دروغگو و غیرپاسخگو و نالایقی است که پس ازچهل سال جنایتکاری و فاجعه سازی حاضرنیستند ازمقام و منصبی که صلاحیت احراز آن را نداشته و ندارند کناره گیری کنند.

 هموطنان عزیز، همدردان و داغ دیدگان

 تعدادی ازکنشگران سیاسی و مدنی ایران که به گروه ۱۴ نفرشهرت یافتند درخردادماه گذشته با صدور بیانیه ای که مورد تأیید واقبال وسیع مردم ایران وشخصیت های سیاسی و فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور قرارگرفت، ازرهبرنظام ولایت فقیه درخواست کردند استعفا دهد و راه را برای لغو نظام ولایت فقیه، انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی و گذر از رژیم اسلامی، و انتقال قدرت به مجلس مؤسسان برآمده ازیک انتخابات آزاد وتدوین قانون اساسی جدیدمبتی براعلامیه جهانی حقوق بشرکه آزادی و برابری تمام شهروندان کشور را تضمین نماید، هموار سازد. متأسفانه سیدعلی خامنه ای و چاپلوسان پیرامون او که از باده قدرت وثروت سرمست شده اند بجای شنیدن صدای حق طلبانه ما که درحقیقت صدای اکثریت مردم ایران است، ما را به زنجیرکشیدند، چند هفته بعد نیز فریاد اعتراض میلیونها تن ازهموطنان ما به افزایش قیمت بنزین را با گلوله وزندان وشکجه پاسخ دادند ودر”آشوبگر” خواندن مردم ایران، اصولگرا واصلاح طلب گوی سبقت را از یکدیگر ربودند! وچند هفته بعدازآن کشتارمسافران هواپیمای اوکرانی با موشک درآسمان تهران! که مسئول مستقیم تمام این جنایات که هریک مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب می شود و در کمتراز شش ماه بوقوع پیوسته است، شخص سید علی خامنه ای  به عنوان رهبر و فرمانده کل قوا و سران ومسئولان جمهوری اسلامی هستند.

هموطنان عزیز

پس از چهل سال تحمل درد و رنج برتکرارجنایتکاری و ادامه فاجعه سازی جمهوری اسلامی باید نقطه پایان نهاد. اکنون درلحظه تاریخی و سرنوشت سازی قرارگرفته ایم که اتحاد و تصمیم و اراده ملی ما ایرانیان می تواند صفحه جدیدی را برای پایان دادن به این شرایط نکبت بار بگشاید. تداوم مبارزه و نافرمانی مدنی و تأکید بر برکناری حکومت و مسئولان نالایق و غیرپاسخگو که هر روزفاجعه جدیدی را برای کشور و مردم ایران رقم زده و می زنند تنها راه نجات ما است. حکومت ولایت فقیه که بنیادش بر دروغ و تزویر و جنایت نهاده شده است، صلاحیت حکمرانی برما مردم ایران را ندارد. برای برچیدن این حکومت فاسد جنایتکارمتحد شویم و به مبارزه و نافرمانی مدنی تداوم بخشیم که رمزسقوط اجتناب ناپذیر حکومت فاجعه ساز ولایت فقیه دراستمرار و فراگیر شدن مبارزات مردم ایران نهفته است.

جمعی از حامیان، خانوادها وتدوین کنندگان بیانیه ۱۴ نفر

۱۴ ژانویه ۲۰۲۰

۲۳ دی ماه ۱۳۹۸