آرش عزیزی ـ شهروند:نام بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان عربِ مسیحیِ کانادا در وب‌سایتی که گفته می‌شود به سازمان تروریستی القاعده مربوط است آمده و ادعا شده که آن‌ها تصمیم داشته‌اند مسلمانان را به تغییر دین تشویق کنند و از این‌رو باید کشته شوند.

به گزارش کندین پرس از ونکوور، وب‌سایت “شموخ الاسلام” که اغلب از مهمترین سخنگویان القاعده دانسته می‌شود تصاویر، آدرس‌ها و شماره تلفن این مسیحیان قبطی، که بیشتر از مصری‌های کانادا هستند، فهرست کرده و آن‌ها را به عنوان دشمنان اسلام معرفی کرده است.

بعضی از‌ آن‌ها به خبرنگار کندین پرس گفته‌اند که مقامات نگران امنیتی با ایشان تماس گرفته‌اند.

از جمله ساموئل تاوردو، از قبطی‌های مصری مقیم کبک، که در مصاحبه با کندین پرس گفته:”این تهدیدی مستقیم علیه جان ما است. دارند سعی می‌کنند به همدیگر خبر دهند که کسی بتواند این تهدید را اجرا کند. شاید در مصر باشند و شاید هم همین‌جا. اسم و عکس‌مان را آورده‌اند”.

شموخ الاسلام رویهمرفته اسم ۲۰۰ مسیحی عرب را آورده که بیش از ۱۰۰ نفرشان در کانادا و بقیه در مصر، اروپا و آمریکای شمالی هستند.

هنوز خبری از واکنش آژانس‌های اطلاعاتی و جاسوسی کانادا در این زمینه نشنیده‌ایم.