۲۱دسامبر ۲۰۱۰، خبرگزاری سی بی سی گزارش داد که اولین دستگیری در رابطه با نیروی پلیس که تظاهرکنندگان جی ۲۰ را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، انجام شد. افسر دستگیرشده، بابک عندلیب ـ گورتانی نام دارد و روز سه شنبه به اتهام آزار و اذیت با اسلحه دستگیر شد. این اتهام در ارتباط است با رفتار پلیس با آدام نوبادی یکی از هزار تن دستگیرشده در عصر روز ۲۶ جون که طی آن آدام دچار شکستگی بینی و استخوان گونه ی زیر چشم راست شد.

رئیس پلیس، بیل بلر، اعلام کرده بود که به دلیل عدم شناسایی افسران نمی توانند کسی را دستگیر کنند. در این رابطه تورنتواستار در چند روز پیاپی عکس هایی از افسران پلیس که قابل شناسایی و حتی خوانده شدن پلاک نام آنها روی پیراهنشان بود چاپ کرد و مصرانه پیگیر شد تا بالاخره موضوع به دستگیری و ایراد اتهام انجامید.

تاریخ دادگاه افسر دستگیرشده ۲۴ ژانویه تعیین شده است.