بنا به گفته ریچارد استارزبرگ، قائم مقام اجرایی بخش انگلیسی زبان CBC، این بخش هفته آینده ۱۸۰ نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد.  


شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

کندین پرس-۲۲ می: بنا به گفته ریچارد استارزبرگ، قائم مقام اجرایی بخش انگلیسی زبان CBC، این بخش هفته آینده ۱۸۰ نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. طبق برنامه ماه می، قرار بود در ماه مارچ ۳۹۳نفر به دلیل کاهش آگهی ها و عدم وجود بودجه کافی اخراج شوند که حدود ۱۰۰نفر از این کارمندان تقاضا کردند به صورت داوطلبانه به کار خود ادامه دهند و این تقاضا پذیرفته شد. به همین دلیل تعداد کارمندان اخراجی کمتر شد.