تحقیقات و نظرسنجی ها نشان می دهد با گذشت چهار دهه از دوران نخست وزیری پیر ترودو، او هنوز محبوب ترین نخست وزیر مردم کانادا به حساب می آید. 


شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار-۲۳ می: تحقیقات و نظرسنجی ها نشان می دهد با گذشت چهار دهه از دوران نخست وزیری پیر ترودو، او هنوز محبوب ترین نخست وزیر مردم کانادا به حساب می آید. حدود ۴۰ درصد کانادایی ها به او رای دادند. استفن هارپر با به دست آوردن ۱۱ درصد آرا دومین نخست وزیر محبوب کانادا و ژان کرتین نه درصد و برایان مالرونی هشت درصد آرا را به خود تخصیص دادند.پل مارتین با به دست آوردن چهار درصد آرا پنجمین نخست وزیر محبوب کانادا شد.جو کلارک سه درصد آرا را به دست آورد و جان ترنر و کیم کمپل هر کدام یک درصد آرای کانادایی ها را به دست آوردند.

از طرف دیگر ۲۲درصد کانادایی ها، استفن هارپر را بدترین نخست وزیر در طول چهار دهه ی اخیر معرفی کرده اند. ۱۹ درصد برایان مالرونی، ۱۲ درصد ژان کرتین و ۱۰ درصد نیز پیر ترودو را بدترین نخست وزیران این ۴۰ سال نامیده اند.

بیشترین مخالفان هارپر در استان های حوزه ی آتلانتیک قرار دارند جایی که ۳۹درصد پرسش شوندگان او را بدترین اعلام کرده اند. این رقم در استان کبک ۲۹ درصد و در انتاریو ۱۸ درصد اعلام شده است.