نروژ و ایرلند در رقابتی تنگاتنگ با کانادا موفق شدند کرسی شورای امنیت سازمان ملل را تصاحب کنند.

شورای امنیت ۱۵ عضو دارد که پنج عضو آن شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین دائمی هستند و حق وتو دارند.

این دومین بار متوالی است که کانادا برای تصاحب کرسی در شورای امنیت در میان کشورهای غربی شکست می‌خورد.

همچنین هیچ یک از کشورهای آفریقایی کنیا و جیبوتی نتوانستند حد نصاب دو سوم آرای ۱۹۳ عضو مجمع عالی سازمان ملل را برای تصاحب کرسی شورای امنیت این سازمان به دست آورند. قرار است دومین رای‌گیری روز پنج‌شنبه انجام شود.

قبلا رای‌گیری در سازمان ملل برای تشکیل اعضای غیردائمی شورای امنیت به شکل مستقیم و محرمانه انجام می‌شد، اما به‌ خاطر شیوع کرونا بسیاری از نماینده‌های اعضای سازمان ملل بدون حضور در این سازمان، از خانه رای دادند.

همچنین مکزیک و هند به عنوان اعضای غیردائمی شورای امنیت انتخاب شدند.رای‌گیری روز چهارشنبه برای تعیین تکلیف نیمی از کرسی‌های موقت شورای امنیت انجام شد.

صدای امریکا