سلیمان عواد، سخنگوی حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر گفت که کشورش با اسرائیل در مورد اولویت داشتن برنامه هسته ای ایران بر روند صلح خاورمیانه هم عقیده نیست.

شهروند ۱۲۳۲  پنجشنبه ۴ جون  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: سلیمان عواد، سخنگوی حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر گفت که کشورش با اسرائیل در مورد اولویت داشتن برنامه هسته ای ایران بر روند صلح خاورمیانه هم عقیده نیست.

اسرائیل خواهان آن است که کشورهای جناح موسوم به میانه رو در جهان عرب، ایران را خطر مشترکی برای کل منطقه قلمداد کنند.

دولت جدید اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو در دیدارهای خود با مقام های آمریکایی، اروپایی و عربی خواهان آن شده که برنامه هسته ای ایران در اولویت قرار بگیرد. آمریکا ارتباط میان این دو موضوع را رد می کند.

مقام های اسرائیلی می گویند جامعه جهانی ابتدا باید بر روی مساله ایران تمرکز کند، اما این رویکرد اسرائیل حامیان چندانی در جهان عرب ندارد.

سخنان سخنگوی حسنی مبارک در آستانه سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به مصر بیان می شود. عواد در قاهره به خبرنگاران گفته است: "درباره اظهارنظرهایی که گفته می شود ایران خطر مشترکی است، اولویت رئیس جمهوری مصر و دولت این کشور بر روی مساله فلسطینیان است."

او افزود که روند صلح خاورمیانه همچنان به رغم خطرها و تهدیدهای موجود در خاورمیانه در اولویت قرار دارد.

سخنگوی حسنی مبارک گفت مصر بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی پافشاری خواهد کرد.

چندی پیش عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب نیز گفته بود توان هسته ای اسرائیل و نه ایران، بزرگ ترین تهدید برای صلح در خاورمیانه است.

اسرائیل هرگز به طور رسمی داشتن تسلیحات هسته ای را تایید نکرده، اما اکثر کارشناسان در این مورد تردیدی ندارند که این کشور دارای یک زرادخانه اتمی است.