علیرغم اعلام ممنوعیت راه پیمائی دوشنبه از سوی وزارت کشور، هزاران تن از مردم از  خیابان دانشگاه به سوی میدان انقلاب به راه افتاده

 

شهروند ـ ۱۵ جون ۲۰۰۹


 


 

علیرغم اعلام ممنوعیت راه پیمائی دوشنبه از سوی وزارت کشور، هزاران تن از مردم از  خیابان دانشگاه به سوی میدان انقلاب به راه افتاده، در میدان آزادی به "صورت پیوسته" اجتماع کردند.

 

 

میرحسین موسوی به روی سقف اتومبیلی بلندگو در دست و خطاب به هزاران تن از راه پیمایان در خیابان آزادی تهران آمادگی خود را برای برپائی انتخابات

 

دیگری اعلام داشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از چند مامور پلیس حاضر در محل، شمار راه پیمایان را بین یک تا یک و نیم میلیون نفر تخمین زده است.

 

شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، "سه شنبه، سه شنبه، اعتصاب، اعتصاب" ،"اگر خدا بخواهد حقمان را می گیریم" و "رای ما را پس بگیر" نیز شنیده میشد.

 


 

حضور میرحسین موسوی به چالش طلبیدن رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای تلقی شده است. در پی مخالفت وزارت کشور با صدور مجوز

 

برای برپائی این راه پیمائی، موسوی تصمیم گرفته بود که آن را به بعد موکول کند.

 

رادیو و تلویزیون دولتی ایران در اخبار ساعت هشت و نیم، از "تظاهرات تهران با حضور جمعیتی انبوه" گزارشی داده و  تصاویری نیز از این تظاهرات و حضور میرحسین موسوی را نشان داده است.

 

میرحسین موسوی به شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به نتیجۀ انتخابات و تخلفات انجام شده، شکایت کرده است.