شهروند ـ چهارشنبه صبح زود، در تبادل آتش بین سارق یک وانت برف روبی و دو پلیس، یکی از افراد پلیس کشته و دیگری به همراه سارق زخمی و روانه بیمارستان شدند.

وانت برف روبی متعلق به یک شرکت برف روبی ست و همانها بودند که اطلاع دادند ساعت چهار و پانزده دقیقه صبح ۱۲ ژانویه مردی با پای برهنه پشت فرمان یکی از برف روب ها پریده و فرار کرده است. پلیس در تقاطع اَوِنیو رود و دَوِنپورت با او روبرو شدند که در تبادل آتش، افسر رایان راسل، ۳۵ ساله، متاهل، دارای یک پسر نوپا، پس از یازده سال خدمت در نیروی پلیس کشته شد. پدر این افسر نیز از افسران بازنشسته ی پلیس است.

رئیس پلیس تورنتو، درگذشت این افسر را ضایعه ای بزرگ خواند و پرچم های شهرداری تورنتو به همین خاطر به حالت نیمه افراشته درآمد.

گفتنی ست رایان راسل اولین پلیس تورنتو از سال ۲۰۰۲ است که حین انجام وظیفه کشته می شود.