شهروند- هرساله با خنک شدن هوا در انتهای آگوست و اوایل سپتامبر مهاجرت ماهی های سالمون به سمت آب های رودخانه ای در تورنتو آغاز می شود. امسال به دلیل گرمای هوا در ماه سپتامبر این مهاجرت کمی با تاخیر شروع شد و همچنان ادامه دارد. دیدن روند حرکت این ماهی های زیبا و پریدن آنها از روی نهرهای آب و آبشارها و تلاششان برای رسیدن به آب های مورد نظر یکی از مناظر زیبای پاییزی و توریستی تورنتو محسوب می شود.

ماهیگیران نیز در این میان فرصت دارند تا به شکار این ماهی های زیبا بپردازند و کار آنها قانونی است. بسیاری از این ماهیگیران می دانند که یکی از طعمه های خوب برای گرفتن ماهی سالمون تخم ماهی سالمون ماده است.

آنها قانونی اجازه دارند تا ماهی های ماده را شکار کرده تخم آنها را به عنوان طعمه استفاده کنند و گوشت آن را برای مصرف شخصی نگه دارند، اما به دلیل این که گفته می شود ماهی سالمون دریاچه انتاریو در بدن خود جیوه دارند بیشتر این ماهیگیران بعد از تخم کشی ماهی ها آنها را دور میریزند. اگر این روزها به نزدیکی یکی از رودخانه ها که محل عبور این ماهی هاست مانند Humber River سر بزنید صحنه ای که می بینید بسیار ناراحت کننده است و بویی که به مشام شما می رسد غیرقابل تحمل. همه جا پر از جسد ماهی مرده است و بوی تعفن آنها به مشام می رسد. این کار اگرچه قانونی است، اصلا اخلاقی نیست و فعالان محیط زیست می خواهند که هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی شده و تمهیداتی برای برطرف کردن آن اندیشیده شود.