شهروند ـ صحنه ی وحشتناکی که مردم صبح سه شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱، در داون تاون تورنتو شاهد بودند، کشیده شدن یک عابر پیاده در زیر یک اتوبوس کابلی در کوئین غربی بود. مقتول که مردی بین ۴۰ تا ۵۰ سال عنوان شده، به احتمال زیاد لیز خورده و زیر قسمت عقب اتوبوس رفته و راننده اتوبوس بدون آنکه متوجه این موضوع باشد او را برای ۶۰۰ متر روی زمین کشیده است.

عابرانی که در خیابان شاهد این صحنه بودند، به پلیس اطلاع دادند تا اینکه پلیس دوچرخه سواری توانست خود را به راننده اتوبوس برساند و از او بخواهد که متوقف شود. راننده و مسافران بسیاری که سوار اتوبوس بودند، از این حادثه ی دلخراش شوکه شده بودند.

حتی عابران پیاده نیز در مصاحبه با سی بی سی، نمی توانستند درست صحبت کنند و بغض آلود و همراه با گریه از حادثه یاد می کردند.

از ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه که اتوبوس در تقاطع بترست و کوئین متوقف شد تا ساعت ۱۲:۴۲ بعدازظهر که آتش نشانی با تجهیزات خود بتواند اتوبوس هشت تنی را از زمین بلند کند تا جسد قربانی را از زیر آن بیرون بکشند. در تمام این مدت پلیس صحنه را با پرده هایی پوشانده بود تا عابران شاهد وضعیت نباشند.