مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام طی نامه ای به رسانه های ایرانی در خارج کشور، ضمن اعلام ٢٩ ژانویه روز دفاع جهانی از زندانیان سیاسی و روز اعتراض به اعدام ها در ایران، خواستار حرکت قدرتمند و مستمر اپوزیسیون خارج کشور در مقابل جمهوری اسلامی شد.

در این نامه آمده است:”با توجه به خطراتی که زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام را تهدید می کند، و با توجه به نگرانی مردم بویژه خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان جنبش های اجتماعی، و با توجه به نقشه های شوم رژیم برای تداوم و تشدید دستگیری و سرکوب و اعدام، وظیفه همه ما است که حرکت قدرتمند و مستمری را در مقابل جمهوری اسلامی سازمان دهیم و این نقشه ها و توطئه ها را نقش بر آب کنیم”.

احدی با ذکر اینکه “اینبار نباید بگذاریم مثل دهه شصت، رژیم در سکوت بین المللی، هر جنایتی خواست مرتکب شود”نوشته است: این بار رژیم در موقعیتی شکننده و متفاوت است و از ترس گسترش اعتراضات توده ای و از ترس مرگ است که مستاصلانه به این جنایات روی آورده است و فضای بین المللی نیز کاملا متفاوت از دهه شصت می باشد.”

احدی افزوده است: “اینبار نوبت مردم است که پاسخ جنایات دهه شصت را بدهند و بر سر جمهوری اسلامی همان آورند که بر سر رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم های فاشیست دهه چهل آمد.”

 احدی در پایان نامه از رسانه های ایرانی خارج از کشور، خواسته  بخشی از برنامه های هرروزه خود را به این مساله مهم اختصاص دهند و مردم را به تظاهرات فرابخوانند، و نقش مهم خود را ایفا کنند.

 گردهمایی در تورنتو شنبه ۲۹ ژانویه ساعت ۲ بعدازظهر در تقاطع یانگ و دانداس (میدان دانداس) برگزار خواهد شد.