بیشتر یاران موسوی و کروبی  و بیشتر آدمهای موثر در داخل ایران دستگیر شده اند. با اخراج خبرگزاران خارجی و دستگیری فله ای خبرنگاران…


شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹


 

از ایمیل های رسیده:

بیشتر یاران موسوی و کروبی  و بیشتر آدمهای موثر در داخل ایران دستگیر شده اند. با اخراج خبرگزاران خارجی و دستگیری فله ای خبرنگاران، عملا امکان مصاحبه مطبوعاتی برای موسوی ملغی شده. همین طور روزنامه ها در شرایط سانسور در چاپخانه هستند. با دستگیری مسئولان و کارکنان وبسایتهای اصلاح طلب و وبلاگ نویسان اصلاح طلب، سکوت به اینترنت اعمال شده و آنهایی که در زندان یا حصر نیستند هم جرات نوشتن ندارند. با کشتارها، دستگیریها و سرکوبها در ایران و بستن تقریبا همه راههای ارتباطی، کودتا به تدریج فشارها را افزایش داده و می دهد.

همه به طور غیر مستقیم دل به امید بیانیه یا نوشته ای از میرحسین هستند. خیلی از راهکارهایی که به نام او شایع می شود، بعد از مدت کمی ظاهرا از سوی او تکذیب شده. در این مورد مقدار زیادی با نسبت دادن دروغین خواسته های افراد به نام او دروغ و شایعات وارد شده. راه مبارزه با دروغگویان مسلما دروغگویی نیست. پس تنها با مرجع خبررسانی نمایید.

برخلاف روزهای اول ابتکاری از سوی میرحسین مشاهده نمی شود و با وجود دستگیری عمده یاران و فعالان سایتهای او در قلم و کلمه و روزنامه کلمه سبز، خبرها از سوی او ناقص و مبهم و مشکوک است. هیچ تایید کننده ای بر سخنان او وجود ندارد به جز خود این سایتها. البته نزدیکانش در دنیا هنوز سایتها را تقلبی ندانسته اند و با این فرض که هنوز راهی برای ارتباط او با ایشان وجود دارد که کسی تایید نکرده، شاید بتوان به آنها به عنوان تنها مجاری باقیمانده اعتماد کرد. به هر حال آنها که دهها میلیون رای جابجا می کنند و برای نگهداری قدرت به هر بی آبرویی دست می زنند، در آینده تقلبی کردن دو وبسایت برایشان ناممکن نیست.

سئوال آن است که قدم بعدی چیست؟ شاید اعتصاب سراسری موثرترین راه باشد. اما پیام فردی من یا شما نیست که تعیین کننده است. قبل از آن که دیر شود از آدمهایی که اکثر ایرانیان در داخل و خارج هنوز به ایشان اعتماد دارند تقاضا می کنم که راهی ارائه دهند. ملت منتظر راهکارهایی است که کم هزینه اما موثر باشد. لطفا با هم مرتبط شوید. اگر اعتصاب سراسری یا هر روش دیگری قدم بعدی است کلید آن را چه کسی باید بزند؟باید فشار آورده شود که امکان دیدن موسوی و کروبی برای جهانیان ممکن شود. اینها نظر شخصی است و ممنون می شوم اگر به دیگران هم منتقل کنید.