شهروند ـ علی شریفیان: حدود یک ماه پیش قاضی ویلیام هورکینز، قاضی دادگاهی در تورنتو که مسئول رسیدگی به پرونده اتهامات ژیان قمشی، گوینده و مجری مشهور رادیو سی بی سی بود، او را بی گناه اعلام کرد. این خبر با بحث های  فراوان روبرو شد.

گروهی از وکلا و کارشناسان حقوقی در تحلیل ها و نظرات خود اعلام کردند که به نظر آنها دادستان باید در مدت ۳۰ روز مجالی که دارد از این رای فرجام خواهی کند و پرونده را دوباره به جریان بیندازدjian-ghomesh.

ابتدا قرار بود که دادستان رای صادر شده درباره این پرونده را از سوی شاکیان فرجام خواهی کند، اما روز دوشنبه همین هفته زمانی که این مجال ۳۰ روزه به پایان رسید، دادستان کل انتاریو با صدور بیانیه ای اعلام کرد در مورد رای صادر شده فرجام خواهی نخواهد شد و توضیح داده فرجام خواهی زمانی می تواند صورت گیرد که در جریان رسیدگی به پرونده به لحاظ آئین نامه های اجرایی دادگاه ها اشکالی باشد یا اینکه دلیل و مبنایی باقی مانده باشد که بتوان بر اساس آنها فرجام خواهی کرد و در مورد پرونده ژیان قمشی ۴۸ ساله چنین مواردی وجود ندارد تا بشود فرجام خواهی کرد.