دکتر مهدی خزعلی مدیر انتشارات حیان و موسس موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح روز گذشته (یکشنبه ۸تیر) در دادگاه ویژه روحانیت استان تهران بازداشت شد.

شهروند ۱۲۳۶  پنجشنبه ۲ جولای  ۲۰۰۹


 


 


 

مجموعه فعالان حقوق بشر: دکتر مهدی خزعلی مدیر انتشارات حیان و موسس موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح روز گذشته (یکشنبه ۸تیر) در دادگاه ویژه روحانیت استان تهران بازداشت شد.

خزعلی طی احضاریه ای که روز شنبه هفته جاری به دست او رسید علیرغم اینکه روحانی نیست اما بنا به دلایل نامعلومی موظف به حضور در دادگاه ویژه روحانیت مورخ ۶ تیرماه شد. نامبرده پیرو این احضاریه روز گذشته در دادگاه حاضر شد که این حضور بازداشت و انتقال نامبرده به محلی نامعلوم را در پی داشت. همچنین نیروهای امنیتی شب گذشته به منزل خزعلی مراجعه و اقدام به تفتیش منزل او کردند.

لازم به ذکر است دکتر خزعلی از منتقدان دولت نهم که طی روزهای اخیر با حضور در تجمعات اعتراض آمیز مردم تهران در صفوف معترضان به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری قرار گرفته بود فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان است .