مخالفان در بحرین در میدان مروارید آزادی زندانیان سیاسی را جشن گرفتند.

پس از سرکوب شدید مخالفان، رژیم بحرین گامی عقب نشست و با آزاد کردن تعدادی از زندانیان سیاسی باب گفت وگو را با مخالفان باز کرد.

در پی آزادی ده ها نفر از زندانیان سیاسی، ده ها هزار نفر از معترضان روز سه شنبه در منامه پایتخت بحرین گرد آمدند و بار دیگر اعتراض خود را علیه حکومت اعلام کردند.

گفته می شود که دستکم ۵۰ نفر از زندانیان سیاسی از جمله ۲۵ نفر که متهم به توطئه علیه حکومت هستند، آزاد شدند. آزادی زندانیان سیاسی نشان می دهد که پادشاه بحرین تا چه حد خواهان آغاز گفتگو با رهبران مخالف است.

پادشاه بحرین ۳۰ بهمن ماه از تصمیم خود برای مذاکره با تمامی گروه های سیاسی برای حل بحران به وجود آمده در این کشور و ساکت کردن مخالفان خبر داد.