محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان می گوید که اگر میرحسین موسوی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران داوطلب شود، صلاحیت او تأیید نخواهد شد.

شهروند ۱۲۳۶  پنجشنبه ۲ جولای  ۲۰۰۹


 


 


 

بی بی سی: محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان می گوید که اگر میرحسین موسوی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران داوطلب شود، صلاحیت او تأیید نخواهد شد.

به گزاری خبرگزارش فارس،  یزدی روز سه شنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) در یک کنفرانس خبری گفته است: "اگر من و امثال من در شورای نگهبان حضور داشته باشیم، صلاحیت آقای موسوی را دیگر تأیید نخواهیم کرد، شاید مردم و دوستان ایشان هم دیگر او را تأیید نکنند".

یزدی که ریاست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را نیز به عهده دارد، پیش از انتخابات از نامزدی محمود احمدی نژاد حمایت کرده بود.

اکنون او به خبرنگاران گفته است: "شهادت می دهم این انتخابات یکی از پاک ترین و سالم ترین انتخابات کشور بوده است و حوادث و اشتباهات جزئی که وجود داشته به هیچ وجه کل انتخابات را مورد تأثیر قرار نمی دهد".

به گفته یزدی در بازشماری آرای ۱۰ درصد صندوق ها توسط شورای نگهبان "تفاوتی محسوس" دیده نشده است به طوری که بتواند "تأثیری در پر کردن فاصله ۱۱ میلیونی آرا" داشته باشد.

او در مورد درخواست ابطال انتخابات که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی صورت گرفته بود گفت: "ادعای ابطال انتخابات ادعایی لغو است و حتی دوستان خود آقای موسوی نیز لغو بودن این ادعا را تأیید می کنند و حتی مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی نیز گفته اند که ابطال انتخابات امکان پذیر و معقول نیست".

امیدوار رضایی، نماینده مجلس و برادر محسن رضایی در گفتگو با روزنامه خبر، چاپ تهران، گفته بود در بازشماری محدود آرای آقای رضایی که در استان کرمانشاه انجام شد، مشخص شده است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آرای بعضی صندوق ها "با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوق ها ریخته شده است".

شورای نگهبان حاضر به بررسی این نوع شکایات نشد و پس از بازشماری آرای موجود در ۱۰ درصد از صندوق های رأی صحت انتخابات را تأیید کرد.

اکنون یزدی می گوید: "امیدواریم ضربه هایی که در اثر شرایط اخیر به حیثیت بین المللی نظام وارد شد، هر چه زودتر جبران شود".