شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه مقامات دولت لیبرال اعلام کردند متوسط صورتحساب برق انتاریویی ها که اکنون ۱۲۵ دلار در ماه است، در سال ۲۰۱۶ ماهانه به ۱۶۷ دلار افزایش خواهد یافت. این مقامات خاطرنشان کرده اند، قیمت مصرف برق در ساعاتی که میزان مصرف کمتر است از ساعاتی که وقت استفاده حداکثری از الکتریسته است، کمتر خواهد بود و اظهار امیدواری کرده اند که در طول ۲۰ سال آینده با اجرای این برنامه در مصرف کل برق ۱۱ درصد صرفه جویی شود. خانم آندریا هوروات، رهبر ان دی پی پس از اعلام این برنامه، ضمن انتقاد از آن گفته است: «خانواده های انتاریویی به خاطر سیاست های نادرست لیبرال ها بالاترین نرخ برق را در سراسر کانادا می پردازند»

hydro

تیم هوداک، رهبر حزب محافظه کاران پیشرو انتاریو هم در این پیوند از برنامه اعلام شده انتقاد کرده و لیبرال ها و سیاست های آنها در زمینه هزینه مصرف برق را مسبب انتقال فعالیت های مراکز تولیدی استان به خارج از انتاریو و از دست رفتن ۳۰۰ هزار امکان شغلی برای مردم انتاریو دانسته است.