روبروی پزشک روانشناسم نشستم و به تلخی گریستم از عذاب وجدان، بی خوابی و روحیه خرابی که عاملش خودم بوده ام و یک سال است مرا رها نمی کند.

 سال پیش در چنین روزهایی بی صبرانه در انتظار آمدن مادر به هر سو می دویدم. سالها بود او را ندیده بودم. همان روزها در جایی خواندم که مسافران نیاز به بیمه دارند، اما مادرم فقط برای ۲ ماه مهمان من بود، بنابراین ترجیح دادم به لوازم آسایش او در خانه فکر کنم. روزها و هفته های نخست به سرعت طی شد و او درست یک هفته قبل از پرواز، در یک صبح زیبای بهاری، سکته کرد. ناباورانه همه چیز را می دیدم. او را که بی حس به بیمارستان می بردند و همچنین خود را که در برابر ۲ فاجعه قرار گرفته بودم. بیماری او و هزینه ای که در مغزم نمی توانستم آن را حلاجی کنم. پس از یکی دو روز، متوجه عمق وخامت اوضاع مالی، در راه درمان مادرم شدم. سرمایه ای جز کارت های اعتباری نداشتم که رقم موجود در آن نیز چنگی به دل نمی زد. برخی از دوستانم حمایتشان را از من شروع کردند، اما دردناکتر این بود که همه پولهای جمع شده به سختی می توانست هزینه یک شب مادر را در بیمارستان بپردازد. بنابراین به پدر در ایران متوسل شدم. هنگامی که او شنید باید برای هر شب ده هزار دلار، بابت هزینه ها بپردازد و همینطور از قیمت داروها مطلع شد سکوت کرد. او چاره ای جز قرض و به دنبال آن برای پرداخت بدهی هایش، فروش خانه قدیمی و کوچکمان نداشت. مادر پس مدتی از بیمارستان مرخص شد. روزی که به ایران برمی گشت، بیشتر از غم دوری اش، شرمندگی را در وجودم احساس می کردم. من با بی فکری خود، خانواده ام را برای همیشه از صاحبخانه بودن به مستاجری فرستادم. فکر می کنم کلمه ای قادر نیست احساس فرزندی که به جای کمک، سبب گرفتاری خانواده اش شده را بیان کند. مادر رفته و من سرخورده و نگران، مبهوت نادانی خود و نگران مشکلات مالی خانواده ام هستم.

 

***

بیمه های مسافرتی، جهت پوشش هزینه های پزشکی که به صورت پیشامدهای تصادفی و یا اضطراری و بیماری است، برقرار شده است و طبعا برای میهمان و میزبان، موجب آرامش خاطر خواهد شد.

نکته دیگری که توصیه می شود حتماً به آن توجه کنید این است که ضمن توجه به مقدار پوشش، به پوشش طول زمان نیز توجه داشته باشید، چرا که به کرات دیده شده که شخص متقاضی بیمه، جهت صرفه جویی از مقدار حداقل پوشش استفاده کرده و در طول بیمه نامه دچار کمبود مقدار پوشش شده است و یا اینکه ضمن اینکه طول مدت اقامتش را می داند، از طول زمان کوتاه تری استفاده می کند، چرا که این امر گاهی موجب می شود فرد بیمه شده قادر نباشد به لحاظ مطالبه (Claim) مجدداً بیمه را تمدید نماید.

نکته قابل توجه این که اگر کسی به هر دلیل به بیمارستان رفت در صورت نیاز پس از خروج از بیمارستان بین ۲ تا ۳ بار مراجعه به دکتر متخصص، جهت هر مورد مریضی و یا تصادف قابل مراجعه و پیگیری است و همینطور در صورت مراجعه به پزشک خانوادگی و پرداخت هزینه، از طرف شرکت بیمه قابل پوشش است. راستی از نکات قابل توجه در بیمه مسافرتی ویزیتور به کانادا، پوشش هایی نظیر فیزیوتراپی، کایروپراکتور و دکتر مربوط به استخوان، پوشش جهت پرستار خصوصی و همچنین پوشش دارو و … است. توصیه ما به شما این است، هرگز بدون بیمه به سفر نروید و عزیزانتان را بدون بیمه میزبان نشوید که حادثه، لحظه و مکان و سن نمی شناسد.

 

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbimeh