روز جمعه ۱۱ مارچ ساعت ۷ شب فیلم “تهران من حراج”  ساخته ی گراناز موسوی(استرالیا، ۲۰۰۹) در دانشگاه گوئلف MacNaughton 113به نمایش درمی آید و در ادامه جلسه ی بحث و گفت وگو با دکتر شهرام تابع محمدی مدیر جشنواره دیاسپورا در زمینه سینمای زیرزمینی ایران و جنبش سبز خواهد بود. ورود به این جلسه رایگان است.

نمایش فیلم های هنری ایرانی در دانشگاه گوئلف برنامه ای است که از سپتامبر  ۲۰۱۰ با کوشش دکتر پال سلمون و دکتر خاطره شیبانی زیر نظر کتابخانه و بخش تئاتر و ادبیات انگلیسی دانشگاه گوئلف آغاز شد. این برنامه از حمایت های انجمن ایرانیان گوئلف  و انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه گوئلف برخوردار بوده است. در طول دو ترم پائیز و زمستان هر ماه یک فیلم نمایش داده شده و با اقبال عمومی ایرانیان منطقه، دانشگاهیان و جامعه ی هنری شهر مواجه شده است. “تهران من حراج” آخرین فیلم از این سری است که با حضور و سخنرانی  دکتر شهرام تابع محمدی انجام خواهد گرفت. برگزارکنندگان این برنامه ضمن دعوت از هموطنان ساکن تورنتو برای شرکت در این شب فرهنگی گفته اند، این فرصت خوبی است که از شهر زیبای گوئلف هم دیدن کنید.